👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige på 1900-talet

Skapad 2015-09-08 11:03 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Historia

1900-talet är ett århundrade med stora förändringar för Sverige. Vi upplever två stora krig i Europa och även Sverige påverkas. På arbetsmarknaden sker dramatiska förändringar och demokratiseringen fortsätter. Den snabba globaliseringen påverkar oss och migration blir en av de stora politiska frågorna.

Innehåll

Arbetssätt

Ni kommer att arbeta i grupper och ansvara för varsin del av 1900-talet. Därefter ska ni tillsammans försöka se de stora utvecklingslinjerna i Sverige.

  • demokratin     
  • politiska förändringar     
  • arbetslivets förändringar     
  • levnadsvillkoren
  • invandringen
  • mäns och kvinnors villkor
  • debattämnen under 1900-talet

 

Grupparbete: Utgå från bokens text men sök även andra historiska källor. Var noga med källkritik)

1. Sverige i början av 1900-talet (sid. 7-12)     Tuva, Ida, Lovisa, Linda

2. Första Världskrigets tid ( sid. 12-15)    Alexandra, Emelie B, Cecilia, Therese

3. Mellankrigstiden (sid. 16-23)     Philip, Gabriel, Joakim

4. Andra Världskrigets tid (sid. 24-29)  Linnea, Ninni, Emelie s, Alisa

5. 1945-1969 (sid. 30-36)     Victor S, Jon, Marcus

6. Inbromsning 1970-talet (sid. 37-41)     Magdalena, Nelly, Ella, Johanna

7. Globalisering (sid. 42-48)     Petter, William, Viktor F

8. Vi är alla invandrare (sid. 49-53)     Julia L, Klara, Ebba, Julia B

 

Ord och begrepp:

jordbrukssamhälle          Saltsjöbadavtal           Terrorism

Industrisamhälle            rasbiologi                      förnyelsebar

Unionsupplösning          rashygien                       energi

värnplikt                         sterilisering                   kärnkraftsom-

politiska partier              rasism                           röstning

folkrörelser                    fördom                          Tjernobylhaveri

rösträtt                           Samlingsregering         Ubåt 137

Borggårdstalet               Permittenttrafik             globalisering

neutralitet                       censur                            EU

ransonering                   förintelse                        EMU

kravaller                       deportation                      privatisering

Nationernas Förbund   FN                                  invandring

epidemier                      masskonsumtion           yrkesarmé

tuberkulos                     rationalisering               minoriteter

demokrati                      offentlig sektor              diskriminering

folkomröstning             ATP                                antisemitism

depression                  grundlag                           assimilering

välfärd                         enkammarriksdag              främlings-

                                                                             fientlighet

 

Tid till arbetet: Vecka tisdag vecka 39 och halva lektionen tisdag vecka 40 arbete i grupp, vecka 40 redovisningar och diskussioner på tisdag och onsdag om utvecklingen i Sverige under 1900-talet.

Alla elever ska läsa igenom hela kapitlet i läroboken.

 

 

Matriser

Hi

Kunskapskrav

E
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
C Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
A Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik. hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla historiska exempel.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade historiska exempel.
Du kan diskutera hur förändringar i in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade historiska exempel.
Ny aspekt
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Ny aspekt
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.

Hi
Sverige på 1900-talet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1