👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Bildmapp åk 6 Tryck

Skapad 2015-09-08 14:33 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du skall göra en mapp där du ska förvara dina bildarbeten. På mappen skall du skriva ditt namn och din klass utav av olika föremål. Du skall utgå från dig själv och föremålen du väljer skall spegla din person. Det kan vara dina intressen eller något du tycker om som gestaltas i mappen.
Grundskola 6 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Uppgift

Du ska göra en mapp att samla dina arbeten i

* Du får först se olika ex. på trycktekniker, och sedan få prova på själv med olika saker som ger avtryck genom dopp i färg på olika papper.

* När du hittat något mönster eller bildtryck du tycker om från alla dina tryck, samla ditt tryck på ett papper som du visar läraren. Få godkänt och gör samma tryck på din mapp.

* Du kan välja att göra en tapet eller en bild av dina tryck.

* Om du väljer att göra ett tapetmönster, kan du exempelvis göra ditt namn som en tavla på väggen.

* Om du väljer att göra ett landskap, kan tex en vägskylt vara med ditt namn.

 

Syfte

Självskattning och bedömning

Läraren kommer att bedöma:

Hur du kommunicerar med hjälp av bilder.

Hur väl du kan hantera tekinker verktyg och olika material

Hur väl du kan reflektera över sin arbetsprocess.

 

 

 

Arbetssätt

Vi kommer ha en genomgång av uppgiften på smartboarden för att få inspiration till ditt egna skapande. Undervisningen i övrigt är på det enskilda planet. Du får hjälp med ideer och teknik genomgång när behov finns.

Sedan startar arbetsprocessen. Var och en funderar över hur just deras bokstäver/ anfanger skall formas så att dom blir tydliga och att budskapet om vem jag är går fram. Till hjälp kan olika tekniska hjälpmedel användas som tex mobilen ipads,men även föremål i klassrummet och böcker.

Eleverna börjar med att trycka på separata papper för att sedan föra över de färdiga till mapp pappret.

 

 

Slutredovisning

Mappen fotograferas och läggs in i unikum. 

 

 

Läraren kommer att bedöma:

Hur du kommunicerar med hjälp av bilder.

Hur väl du kan hantera tekinker verktyg och olika material

Hur väl du kan reflektera över sin arbetsprocess.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6