Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förenklade betygskriterier för Idrott och hälsa åk 6

Skapad 2015-09-08 15:49 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Betygskriterierna för åk 6 i idrott och hälsa
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Hej. Nedan finner ni betygskriterierna för idrott och hälsa för åk 6. Det är totalt 8 stycken olika kriterier i ämnet. För att nå ett godkänt betyg "E" behöver varje kriterium vara uppfyllt på en godkänd nivå. Här följer skolämnet idrott och hälsas syfte, vilket betygskriterierna grundar sig i. 

 

 Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Syfte:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer. Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Innehåll

Betygskriterier för betyget A

Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.

Du kan röra dig och dansa så att det passar mycket bra till musiken.

Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.

Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.

Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.

Du kan orientera mycket bra i kända miljöer med hjälp av kartor.

Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.

 

Betygskriterier för betyget C

Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.

Du kan röra dig och dansa så att det passar bra till musiken.

Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.

Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.

Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.

Du kan orientera bra i kända miljöer med hjälp av kartor.

Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.

Betygskriterier för betyget E

Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.


Du kan röra dig och dansa så att det passar ganska bra till musiken.

Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.

Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.

Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.

Du kan orientera ganska bra i kända miljöer med hjälp av kartor.

Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.

Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: