Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokredovisning, vårterminen 2018

Skapad 2015-09-08 20:44 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 8 Svenska

Det bästa sättet att utvecklas i ämnet är att läsa. Ta hjälp av bibliotekarie att hitta en bok som passar dig när det gäller innehållet. Försök att utmana dig själv både när det gäller genre och svårighetsgrad!

Innehåll

Syftet

Centralt innehåll

Genom att arbeta med litteraturläsning och läsförståelse arbetar vi med följande punkter från det centrala innehållet för skolår 7-9 enligt LGR11.

Genomförande

 

1. Låna en valfri skönlitterär bok som är lagom utmanande svårighetsmässigt och gärna i en genre som du inte brukar läsa. Du har till torsdag vecka 3 att göra detta val.

2. Från vecka 3-11 (preliminärt)  får du cirka 15-25 min i veckan (på lektionstid) för tyst läsning. Resten läser du på egen hand (på din fritid).

3. Planera din muntliga redovisning och träna gärna inför liten publik. 

4. Vecka 13 ska du göra en muntlig bokredovisning med följande punkter:

* En kort personlig sammanfattning av handlingen

* Beskrivning av huvudpersonerna (karaktärsdrag)

* Beskrivning av miljö och tid (när det utspelas)

* Vilket tema / vilka teman tas upp

* Har boken ett budskap till dig som läsare?  Beskriv/motivera

* Vad tycker du om boken och varför?

* Vilka reflektioner gör du? Finns det något i handlingen som du kan relatera/koppla till dina egna erfarenheter/upplevelser eller sådant som har hänt i världen?

* Ta reda på fakta om författaren. Gör kopplingar mellan boken, författaren och tiden då boken skrevs.

* Du ska också läsa ett väl valt (inte allt för långt) avsnitt i boken.

Du får använda powerpoint (men det är inget krav). Däremot ska du inte läsa innantill. Använd nyckelord/stödord när du redovisar (ej hel text).

Skriftlig inlämning ska göras vecka 12 (senast fredag) enligt samma mall (dock utan sista punkten förstås).

 

 

 Bedömning

Följande bedöms vid redovisningarna (siffrorna anger kunskapskravets ordning i bedömningsmatrisen).

Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med struktur och innehåll anpassat till syfte mottagare och sammanhang, kunskapskrav 12 (den muntliga delen).

Sammanfattning (tid/miljö),kunskapskrav 2                                                       

Budskap, kunskapskrav 3                                                                                

Kopplingar, kunskapskrav 4                                                                                 

Omdöme, kunskapskrav 10 

På den skriftliga delen bedöms även skrivförmåga, kunskapskrav 5.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: