Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2015-09-09 09:01 i Vallhallaskolan F-6 Papperskorgen
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk Religionskunskap
Hinduismen är en gammal religion och den största i Indien och Nepal. Buddhismen började med med en person som kom från Indien och är idag en religion som finns i Thailand, Kina, Japan och andra länder i Asien.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Undervisningen ska syfta till att du utvecklar kunskaper om religioner i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska du bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

 

Det här kommer du att få undervisning om

Se centralt innehåll nedan.

Det här ska du lära dig

Se kunskapskrav nedan.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • genomgångar i helklass,
 • läsa olika slags texter t ex från läroboken "Upptäck Religion", berättelser om Buddha och hinduiska gudar,
 • arbeta med att sammanfatta och jämföra de två religionerna, (En läsande klass)
 • arbeta med läsförståelse kring livsfrågor (Zick Zack)
 • föra samtal kring livsfrågor,
 • se film och samtala utifrån filmen,

 

Det här kommer jag att bedöma

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • jämföra hinduism och buddhism och visa på likheter och skillnader mellan religionerna,
 • förklara centrala tankar så som återfödelse och karma inom hinduismen,
 • visa på hur kastsystemet kan påverka människors liv i Indien och i Sverige och visa på religiösa skäl till varför många hinduer är vegetarianer,
 • visa hur buddhisters tro på karma och Nirvana kan hänga ihop med meditation och olika levnadsregler,
 • använda bilder som källor,

Du ska också visa att du har allmänna kunskaper om världsreligionerna, så som var i världen de är vanligast, ungefär hur många anhängare de har, heliga byggnader, symboler, heliga skrifter osv. Utifrån dina kunskaper kan du göra jämförelser.

Du ska visa vad du kan genom att göra uppgifter ur Tummen upp under arbetets gång och uppgifter ur bedömningsmaterial från Skolverket, samt föra resonemang kring livsfrågor utifrån Skolverkets bedömningsmaterial ( i slutet av arbetet).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: