Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och stategier för addition och subtraktion inom talområdet 0-1000

Skapad 2015-09-09 15:33 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Ett arbetsområde som kommer att beröra taluppfattning och att hitta godtagbara strategier för addition och subtraktion inom talområdet 0-1000
Grundskola 2 – 3 Matematik

Vi kommer att arbeta med taluppfattning där eleverna ska kunna se talföljder och göra egna talmönster. Eleverna ska känna igen talsorterna ental, tiotal och hundratal och kunna laborera med dessa sinsemellan. de ska kunna storleksordna tal och göra enkla överslagsräkningar. De ska kunna addera och subtrahera med talsorterna med mellanled och med uppställning. Eleverna ska vara medvetna om likhetstecknets betydelse inom matematiken. De ska kunna enkel problemlösning inom talområdet både med addition och subtraktion.

Innehåll

Avsnitt 1

Vi kommer att tillskansa oss kunskaper genom:

 • genomgångar i helklass
 • laborativa övningar
 • matematikspel
 • par- och gruppövningar
 • färdighetsträning (främst under EPA)

 

Viktiga begrepp

addition, subtraktion

term, summa, differens, skillnad

avrundning

likhetstecken

talföljd/talmönster

sekvens

talsort

 

Matriser

Ma
Taluppfattning och stategier för addition och subtraktion inom talområdet 0-1000

Rubrik 1

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
 • Ma  1-3   Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma   3   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3   Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3   Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3   Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3   Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3   Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: