Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året

Skapad 2015-09-09 15:56 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Tillverkning av en årsbok under hela årskurs 1.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Du ska under året få lära dig om våra årstider och vad som händer i naturen med växter och djur. Du ska också få lära dig om våra svenska högtider och traditioner.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Genomförande

 • lärarledda genomgångar
 • undersökningar
 • laborationer
 • film
 • diskussioner
 • få uttrycka dig i bild och form
 • skriva fakta

Detta kommer att bedömas

Du ska kunna;

 • årstiderna
 • namnge något som är speciellt för varje årstid
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna
 • berätta om något djurs och växts livscykel
 • namnge tre svenska högtider och i vilken årstid de infaller.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: