👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och våra sinnen, åk 2

Skapad 2015-09-09 20:07 i Figeholmskolan Oskarshamn
Grundskola 2 NO (år 1-3) Biologi
Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling...

... Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser...

(Utdrag ur Lgr11)

I detta arbetsområde kommer vi arbeta med kroppen, hur den är uppbyggd och fungerar samt hur vi på bästa sätt tar hand om vår kropp.

Innehåll

Vad?

I arbetet med kroppen kommer vi lära oss om:

 • vad kroppen behöver.
 • matsmältningen.
 • blodomlopp och hjärta.
 • skelett, leder och muskler.
 • huden och nervsystemet.
 • våra sinnen.

Hur?

Vi lär oss om kroppen genom:

 • lärarledda lektioner och samtal.
 • grupparbeten.
 • filmer.
 • enskilda arbetsuppgifter.
 • laborativa övningar.

Bedömning

Under arbetets gång bedöms elevens förmåga att:

 • använda sig av kunskaper om kroppen, i samtal med varandra.
 • använda begrepp och samband på ett korrekt och ämnesrelaterat sätt.
 • undersöka, göra jämförelser och dokumentera.
 • berätta enkelt om kroppens delar och sinnen.
 • delta i samtal kring människors hälsa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3