👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 3 Prima 3 A kapitel 2

Skapad 2015-09-10 08:08 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 3 Matematik
Det fina med matematik är att ju mer matte du kan desto fler tillfällen dyker upp där du har nytta av den.

Innehåll

Centralt innehåll


Du ska få lära dig ...

 

 • multiplikation och division med 5 och 10
 • träna huvudräkning i addition 
 • addition med uppställning och växling
 • olika sätt att beskriva en matematisk händelse

Du kommer att lära dig genom att ...

 

 • laborera
 • spela spel
 • redovisa hur vi tänker med hjälp av matteord
 • samtala om olika strategier vid huvudräkning och problemlösning. Hur tänker du?
 • arbeta i vår matematikbok

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
PRIMA kapitel 9

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Taluppfattning
Du kan räkna huvudräkning med addition och förklara vilken strategi du använder.
Du kan med hjälp av laborativt material räkna huvudräkning med addition men behöver träna mer på vilken strategi du använder.
Du kan räkna huvudräkning med addition och förklara vilken strategi du använder.
Du kan göra en uppställning med addition och förstår hur man växlar.
Du kan göra en uppställning med addition men behöver hjälp med växlingen.
Du kan göra en uppställning med addition och förstår hur man växlar.
Multiplikation
Du kan multiplikation med 5 och 10.
Du behöver laborativt material för att se och förstå multiplikation med 5 och 10.
Du kan multiplikation med 5 och 10.
Division
Du kan dividera tal med 5 och 10 och ser sambandet med multiplikationen.
Du behöver laborativt material för att se och förstå division med 5 och 10 och se sambandet med multiplikation.
Du kan dividera tal med 5 och 10 och ser sambandet med multiplikationen.
Problemlösning
Du kan beskriva en matematisk händelse och välja lämpligt räknesätt.
Du kan med hjälp beskriva en matematisk händelse och välja lämpligt räknesätt.
Du kan beskriva en matematisk händelse och välja lämpligt räknesätt.