Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i årskurs 3 läsåret 2016/2017

Skapad 2015-09-10 10:19 i Råå Södra Skola Helsingborg
En LPP som i stora drag beskriver målen, arbetet och bedömningen på musiklektionerna under årskurs 3.
Grundskola 3 Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Mål

Målet med musikundervisningen är att ge dig möjligheten att:

 • utforska och använda din röst i olika former.
 • utveckla tilliten till din egen sångförmåga.
 • bli förtrogen med musikaliska begrepp som exempelvis tonhöjd, puls, rytm och tempo.
 • spela på olika typer av rytminstrument, fritt och efter givna stämmor.
 • spela på stränginstrument (gitarr).
 • spela ackord och melodistämmor.
 • kunna följa vissa gemensamma musiksymboler.
 • kunna kombinera sång och rörelse.
 • tillsammans i små grupper skapa egna enkla sånger.
 • känna igen några olika instrument.
 • uttrycka vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Undervisning

Under musiklektionerna får du spela, sjunga, imitera och improvisera med rörelser, rytmer och toner. Vi kommer ha genomgångar för att lära oss mer och veta hur vi ska spela eller sjunga. Du får tillsammans med klasskompisarna använda olika instrument för att utveckla rytm- och pulskänsla. Du kommer få samtala och beskriva olika musikupplevelser. Musiken kommer även knyta an till en del av Sveriges högtider och traditioner.

Bedömning

Jag kommer att bedöma följande:

 • Hur väl du kan delta i sång och spel tillsammans med andra.
 • Hur väl du kan imiterar rörelser, rytmer och toner.
 • Hur väl du kan redogöra för vad de grundläggande musiksymbolerna och tecknen betyder.
 • Hur väl du kan redogöra för vad några av de vanligaste musikintrumenten heter och vad som är typiskt för dem.
 • Hur väl du kan samtala och resonera kring vad du upplever när du lyssnar på musik.
 • Hur väl du känner igen några sånger som är typiska för Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: