Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2015-09-11 07:18 i Simrislundsskolan Simrishamn
Vi kommer att arbeta med Sveriges geografi och undersöka hur vårt avlånga land ser ut ur ett geografiskt perspektiv.
Grundskola 4 Svenska Geografi
Vilka ord och begrepp är viktiga för att du ska kunna prata om och förstå geografi? Vad heter Sveriges landskap och vilka större orter finns? Hur ser natur- och kulturlandskapen ut i Sverige? Vilka naturresurser har vi och vad måste vi importera? Hur använder vi våra naturresurser på ett sparsamt sätt och vad innebär hållbar utveckling? Dessa frågor ska vi söka svar på!

Innehåll

Mål från läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Det här ska du lära dig:

Du ska lära dig så mycket fakta som möjligt om Sverige och träna på att förstå hur allt hänger ihop. Du ska analysera, utforska och värdera.Tänk:

- Hur hänger detta ihop?

- Varför är det så här?

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att läsa faktatexter och samtala om Sverige.

Vi kommer att titta på Geografens testamente och följa med på en resa genom Sverige.

Vi kommer att göra fältstudier.

Vi kommer att göra studiebesök på Bollerup och se hur en av Sveriges näringar, jordbruket tar hand om naturresurser.

Du kommer att jobba med Seterra online för att träna på kartkunskapen.

Vi kommer att träna på begrepp i olika sammanhang.

Vi kommer att se filmer av Sverige.

Vi kommer att läsa om istiden.

Vi får besök av SYSAV som berättar för oss om återvinning och hållbar utveckling.

 

Detta bedömer din lärare:

Se matris.

Din lärare kommer också att bedöma hur väl du kan analysera, utforska och värdera inom geografins område.

 

Matriser

Sv Ge
Sveriges geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Centrala begrepp
Du känner till och kan förklara ca 10 begrepp. Vilka begrepp ska det vara?
Du känner till och kan förklara ca 20 begrepp
Du känner till och kan förklara nästan alla begrepp.
De svenska natur- och kulturlandskapen
Du känner till och kan på ett enkelt sätt beskriva de svenska natur- och kulturlandskapen.
Du känner till och kan på ett utvecklat sätt beskriva de svenska natur- och kulturlandskapen.
Du känner till och kan på ett välutvecklat sätt beskriva de svenska natur och kulturlandskapen.
Mätningar och insamlingar
Du kan göra mätningar och insamlingar av geografiska data.
Fältstudier
Du kan undersöka hur marken används i din närmiljö
Hitta platser med hjälp av kartbok
Jag kan med hjälp av kartboken ta reda på var olika platser ligger.
Namn och läge på Sveriges landskap
Du kan minst 8 av Sveriges landskap på Seterra.
Du kan minst 16 av Sveriges landskap på Seterra.
Du kan nästan alla Sveriges landskap på Seterra
Sveriges orter
Du kan minst 8 av Sveriges 25 största tätorter på Seterra
Du kan minst 16 av Sveriges 25 största tätorter på Seterra.
Du kan nästan alla Sveriges 25 största tätorter på Seterra.
Sveriges naturresurser och hur de används
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges naturresurser och hur de används.
Du har utvecklade kunskaper om Sveriges naturresurser och hur de används.
Du har välutvecklade kunskaper om Sveriges naturresurser och hur de används.
Sveriges natur- och kulturlandskap
Du kan på ett enkelt sätt berätta och beskriva utmärkande drag för Sveriges natur- och kulturlandskap.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta och beskriva utmärkande drag för Sveriges natur- och kulturlandskap.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta och beskriva utmärkande drag för Sveriges natur och kulturlandskap.
Istiden
Du kan på ett enkelt sätt berätta om istiden och hur istiden formade landskapen.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om istiden och hur istiden formade landskapen.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om istiden och hur istiden formade landskapen.
Hållbar utveckling
Du kan samtala om hur val och prioriteringar i vardagen påverkar miljön och bidrar till en hållbar utveckling.
Analysera och utforska
Du kan göra enkla analyser kring hur naturen och människorna påverkar miljön.
Du kan göra utvecklade analyser kring hur naturen och människorna påverkar miljön.
Du kan göra välutvecklade analyser kring hur naturen och människorna påverkar miljön.
Värdera
Du kan värdera hur olika lösningar påverkar miljön och vad som bidrar till hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: