Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sländan hösten15/Våren16

Skapad 2015-09-11 09:52 i Varekils förskola Orust kommun
Pippi 70 år
Förskola

Vi vill skapa ett lustfyllt lärande med hjälp av Astrid Lindgrens sagofigur Pippi, med inriktning på matematik och språkutveckling.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

 I barngruppen finns det flera barn som tycker om Pippi. Några barn har varit på Astrid Lindgrens värld i sommar och pratar mycket om detta.

Vi vill använda oss av de kunskaper vi fått genom mattelyftet.

Flera barn i gruppen behöver språkträning. Vi kommer att använda oss av det material som finns tillgängligt på språkoteket.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

 Vi kommer att arbeta med:

språk och mattesamlingar där barnen ska delas in i grupper efter mognad och ålder.

sångsamlingar med rim o ramsor som stimulerar språkutvecklingen.

miniröris

rytmik

skapande, fantasi och drama

gymnastik

femårsgrupp

socialt samspel

spelgrupper

UTVÄRDERING - hur gick det?

 • Vi kommer att använda ipad och bilder för reflektion och utvärdering tillsammans med barnen.
 • Vi ska samtala med barnen om vad de vet och vad de kan lära sig av Pippi.
 • Vi har kunnat genomföra vår planering och barnen har visat intresse och deltagit i de aktiviteter vi erbjudit dem. Det har blivit mycket matematik och barnen har tränat sig på antal, räkna, sortera, färger, former och mängd.
 •  Vi har använt mattelyftet i vårt tema och det har inneburit ytterligare utmaningar för de barnen som varit delaktiga. Vi har blivit bättre på att upptäcka barns teori i handling. Tex: designa och lokalisera kartor och Lilla gubben, strukturera rummet genom att rita hur pippis hus ser ut.

 

 • Femåringarna har börjat i Hallon-Huset tis- tors 9-14 och Laila och Maria är med dem där. Detta innebär att under den tiden är det färre barn på Sländan. Jenny jobbar för Laila.
 • Vi har skolat in fyra nya barn.

 

 

 

UTVECKLING

Hur går vi vidare?

 • Vi avslutar Pippitemat och kommer ha matteaktiviteter, mini-röris och sång och sagosamlingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: