Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

This is Linghed

Skapad 2015-09-11 19:24 i Linghedsskolan Falun
Blogg som samarbete med några skolor i utlandet.
Grundskola 5 – 6 Engelska
This is Linghed! Vi har ett samarbete med en skola i Spanien. Vi berättar om oss och om våra hemtrakter på vår blogg, och genom deras kommentarer eller deras blogg får vi lära oss om hur de lever samtidigt som vi tränar på att uttrycka oss på engelska. Vi talar också med varandra via Skype, och skriver mejl till varandra.

Innehåll

Syfte

Se kopplingarna till läroplanen här nedan:

 

Konkretisering av mål

* Du ska utveckla din förmåga att skriva på engelska genom att göra blogginlägg tillsammans med någon kamrat eller på egen hand.

* När du arbetar med ditt blogginlägg tränar du på att använda olika strategier för att göra er förstådda t.ex att använda lexikon eller översättningsprogram, eller att be någon läsa ert inlägg för att se om det är lätt att förstå eller om du behöver formulera om eller förklara något.

* Du ska kunna läsa och förstå de kommentarer eller gästinlägg vi får. Du får gärna använda lexikon eller översättningsprogram som en strategi att öka förståelsen.

* Du behöver tänka på att göra tydliga beskrivningar när du berättar om typiskt svenska företeelser som t.ex. älgjakten, Lucia eller bandy.

* Du ska kunna reflektera över likheter och olikheter mellan oss och vår vänskola om de ämnen som vi tar upp i vår blogg. 

Arbetssätt

På vår blogg får du göra inlägg tillsammans med någon/några kamrater eller på egen hand. Vi arbetar med ordkunskap och grammatik som behövs för att kunna skriva och berätta om oss, våra intressen, och hur vi lever och bor. Du ska ta foton för att illustrera dina inlägg, och lägga in dem i blogginlägget.

När du läser kommentarer eller vänskolans blogg får du träning i läsförståelse och att använda olika strategier (göra goda gissningar, slå upp, använda översättningsprogram eller fråga en kamrat) för att öka förståelsen.

Vi följer upp Skype-samtalen och bloggtexterna vi läser och pratar om likheter och skillnader mellan oss och vår vänklass. 

 

Bedömning

Genom dina blogginlägg visar du din förmåga att uttrycka dig i skrift på engelska. Du visar hur väl du kan använda dig av formuleringar och uttryck på engelska dels genom dina texter och dels när vi gör muntliga övningar eller pratar via Skype i skolan. Genom att du återberättar vad ni har talat om visar du hur mycket du förstår av talad engelska. När du pratar och resonerar om likheter och olikheter mellan oss och vår vänskola visar du även att du kan förstå texterna som de andra skriver till oss. Vi använder matriserna "Skriva på engelska" och "Kunskapskraven" för dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: