Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kottarna 2015/2016

Skapad 2015-09-12 17:23 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Kottarna är en 1-3 års grupp bestående av de yngsta barnen på avdelningen. Det är 7 barn som träffas en förmiddag i veckan.
Förskola

Under barnens första år på förskolan ska de få känna att de är trygga på förskolan samtidigt som en nyfikenhet att lära sig nya saker väcks! Genom sång, lek och skapande bygger vi upp en gruppkänsla och glädje att vara tillsammans!

Innehåll

Metod

Vi kommer att ta med barnen på en liten promenad, utan vagnar, till en närliggande skog. Barnen får hålla i ett gåband och öva på att promenera i grupp. Vi sätter oss i en liten samling och äter frukt, efter det tar vi fram en liten plåtväska med små figurer i som symboliserar olika sånger. Alla får knacka på väskan, en i taget och välja en sak från väskan som vi sedan sjunger om. Vi klappar alltid händerna efter varje sång. Lådan går vidare så att alla får knacka och plocka upp en sak! Detta återkommer varje träff så att en trygghet byggs upp i gruppen. Vi kommer bygga vidare samlingen med att barnen får varsitt kort som föreställer en sak, till exempel en bil på. De ska sedan posta kortet i en guldlåda och säga vad det är för sak på bilden !Vi leker fritt innan vi går tillbaka till förskolan.

När det är dåligt väder och den kallaste vintern kommer vi att vara inne och ha samma sångsamling med plåtväskan men efter det kommer vi att jobba med lera. Vi kommer att introducera en drej- och keramiklera för att barnen ska få känna hur det är att jobba med riktig lera, att forma, krama, banka, stryka, trycka med händerna. Det är ett kreativt material där man hela tiden lär sig nya saker och utvecklas från gång till gång, det är inte resultatet som räknas! Vi kommer även att jobba med andra skapande material.

Mål

 • De ska känna glädje i sång och musik!
 • Vi vill att barnen ska får en vi-känsla och de ska tycka att det är roligt och meningsfullt att träffas och lära sig nya saker!
 • De ska tycka att det är lätt och roligt att leka med språket och de ska ha blivit stimulerade och utmanade i sin språk- och kommunikationsutveckling!
 • De ska få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling! 
 • De ska få utveckla sin förmåga att skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker och material!

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Utvärdering

Vi kommer tillsammans med barnen att utvärdera detta läsår.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: