Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våga tala-vilja lyssna

Skapad 2015-09-13 21:39 i Västra Karups skola Båstad
Svenska Klass 6 Höstterminen 2015
Grundskola 6 Svenska
Prata kan ju de flesta, men kan du tala? Att hålla ett tal eller ett föredrag kräver förstås mycket träning och förberedelse. Talekonsten retorik har utvecklats under mer än tvåtusen år. Redan i antikens Grekland lärde man ut retorik i skolorna. Retorik betyder talarkonst. Ibland kan det kännas hemskt att ställa sig framför en grupp och prata. Kanske är det så för dig? Kanske får du ont i magen, känner dig svag i knäna och får darriga händer. När du väl börjar prata tappar du bort orden eller tycker att det du säger låter dumt. Hur gör man för att bli mindre nervös? Hur gör man för att få folk att vilja lyssna och hur gör man för att vara en god lyssnare? Under retoriklektionerna kommer du få redskap och lära dig strategier som gör dig säkrare när du talar inför en grupp. Du får öva dig på att bli en god talare som fångar publikens intresse med hjälp av ord, röst, kroppsspråk och lämplig rekvisita. Vilket yrke du än väljer i framtiden så kommer du ha nytta av att våga tala inför andra. Det är också viktigt i vårt demokratiska land att du vågar säga vad du tycker!

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Svenska
Du kommer att få se och lyssna på olika tal/muntliga presentationer och resonera kring hur ett tal/muntlig presentation kan byggas upp.
Du kommer att få lära dig att bygga upp ditt tal/din muntliga presentation i fyra steg.
Du kommer att få se och lyssna på olika talare och resonera kring vad det är som gör en god talare.
Du kommer att enskilt och gemensamt få identifiera och träna på olika strategier för hur du kan använda språket, rösten och kroppsspråket för att förstärka ditt budskap.
Du kommer att få förbereda och genomföra ett tal/en muntlig presentation som redovisas med hjälp av iMovie samt greenscreen.
Du kommer att få ge och ta emot respons på genomfört arbete.

Vi använder bland annat #talasomted samt elevexempel för att utveckla våra strategier kring tal/muntliga presentationer.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Svenska
Förbereda och genomföra muntlig redogörelse med fungerande inledning, innehåll och avslutning samt anpassning till syfte och mottagare.

Du presenterar dina kunskaper och visar dina förmågor i svenska genom att delta aktivt i övningar och i samtal/diskussioner (här använder vi bland annat din lärlogg på Unikum) samt genomföra ett tal/muntlig presentation.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: