Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett eget slöjdprojekt

Skapad 2015-09-14 08:49 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Här ska du utveckla dina slöjdförmågor genom att planera och genomföra ett eget projekt.
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Vägen från idé till färdigt slöjdföremål kan ta många olika svängar. Du kommer i den här uppgiften att utveckla din förmåga att förverkliga och utveckla egna idéer på ett så noggrant sätt som möjligt. Tänk igenom vad som behöver göras innan du sätter igång, utmana dig att välja verktyg, tekniker och lösningar du inte prövat på förut och ha inte bråttom längst vägen. På så vis utvecklas du som slöjdare och problemlösare. Lycka till!

Innehåll

Syfte

 

Centralt Innehåll

 

Metod

Kanske har du en idé redan från början, kanske behöver du söka inspiration och bolla tankar med lärare och klasskamrater först. Oavsett hur det är för dig ska du, när du börjat få en idé följa dessa steg:

1. Beskriv din idé i ord och skiss. Visa läraren, som diskuterar med dig om den är lagom avancerad och hur du kan göra för att genomföra din idé. Bestäm sådant som vilka mått ditt föremål ska ha.

2. Påbörja en planering för hur du ska skapa ditt föremål. Tänk några steg framåt i processen. Är det någonting särskilt du behöver tänka på innan jag sätter igång?

3. När din planering är klar, visar du den för läraren som hjälper dig välja ut material. Nu kan du sätta igång att tillverka ditt föremål.

4. Om du stöter på problem under arbetets gång, eller blir osäker på hur du ska göra: Titta i din planering om du kan få stöd från den och försök alltid att själv fundera ut ett förslag på hur problemet kan lösas. Prata sedan med läraren, som hjälper dig komma vidare i arbetet.

5. Var noggrann i arbetets alla delar, så undviker du att behöva göra om. På så sätt spar vi på miljön också!

6. Det ingår även i uppgiften att tänka till kring ytbehandling och dekoration av ditt föremål. Arbeta på samma noggranna sätt i målarrummet som du gjort ute i slöjdsalen.

7. När du och läraren anser att arbetet är klart är det dags att skriva en reflektion på Unikum! Besvara följande frågor:

- Berätta om din idé, vad ville du skapa och varför?

- Vilka moment var nya för dig i det här arbetet, vad hade du inte prövat på innan?

- Vad var det viktigaste du lärde dig?

- Hur tänkte du kring val av färg, form, dekoration?

8. Fyll i matrisen nedan.

Lycka till!

Uppgifter

 • Reflektion i slutet av arbetet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Elevmatris Slöjd

Behöver utveckla
Grundnivå
Utvecklad nivå
Idéutveckling
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag utvecklar tillsammans med läraren eller en klasskamrat egna ideer utifrån slöjduppgiftens tema eller annan inspiration.
Jag utvecklar på ett självständigt sätt egna ideer utifrån slöjduppgiftens tema eller annan inspiration.
Framställning av föremål
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag kan med stöd fran läraren formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
Jag formger och framställer enkla slöjdföremål i olika material. Jag kommer själv med förslag på olika lösningar innan jag ber läraren om hjälp.
Användning av verktyg, redskap och maskiner.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag kan använda några handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ganska fungerande sätt.
Jag kan använda några handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt. Jag försöker utvecklas inom de hantverk och tekniker jag kan och jag utmanar mig själv genom att testa tekniker och moment jag inte tidigare prövat i mitt slöjdarbete.
Under arbetets gång
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag strävar efter att komma fram till och välja egna lösningar och alternativ för att komma vidare i mitt arbete och ber läraren om stöd när det behövs.
Jag jobbar på ett självständigt sätt för att komma fram till och välja egna lösningar och alternativ, så att jag kan komma vidare i mitt arbete.
Reflektion
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag reflekterar med stöd från läraren kring mitt slöjdarbete, muntligt eller skriftligt. Till exempel vid slutet av ett arbetsomrade
Jag reflekterar kring mitt och andras slöjdarbeten. Jag funderar muntligt och skriftligt kring varför det blev som det blev och hur problem kan lösas. Till exempel med hjälp av loggboken och i slutet av ett arbetsomrade.
Tolkning och analys
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag är med och tolkar slöjdföremåls uttryck, genom att prata om symboler, färg, form och material och hur de påverkar slöjdföremålet.
Jag tolkar mina egna och andra slöjdföremåls uttryck, genom att prata om symboler, färg, form och material och hur de påverkar slöjdföremålet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: