Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnena omkring oss och kemiska reaktioner

Skapad 2015-09-14 10:54 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 Kemi

Inledande kemi och kemiska reaktioner samt olika separationsmetoder.

Innehåll

Mål

Här får du lära dig:

 • några viktiga ord som är grunden i all kemi
 • skillnaden mellan atomer och molekyler
 • skillnaden mellan grundämnen och kemiska föreningar
 • kemiska tecken för några av de vanligaste ämnena
 • skillnaden mellan kemiska föreningar och fysikaliska omvandlingar
 • balansera en enkel reaktionsformel, vilket innebär lika många atomer av varje grundämne på vardera sida av reaktionspilen
 • att blandningar är mycket vanligare än rena ämnen
 • några vanliga sorters blandningar
 • vad som menas med löslighet och mättad lösning
 • hur man kan separera de olika ämnena i en blandning

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Bedömning

 • Din förmåga att följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner
 • Din förmåga att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier från kemin.
 • Din förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion, där dina erfarenheter från undersökningar och experiment väger in.
 • Dina faktakunskaper och hur du tillämpar dessa, både i skriftlig och muntlig form.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: