Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-lådor år 1 V.43-51 HT-15 och V. 2-20 VT-16

Skapad 2015-09-14 15:09 i Lönnbergsskolan Nordanstig
Arbete i NO-Teknik där eleverna får undersöka, experimentera, analysera, dokumentera och samarbeta.
Grundskola 1 Teknik NO (år 1-3)
...

Innehåll

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Arbetssätt

NTA-lådorna är ett undervisningsmaterial där eleverna i grupp undersöker, experimenterar, analyserar och dokumenterar sitt arbete. Samarbetet eleverna emellan är en viktig del i arbetet.
Arbetsmaterial: NTA-lådor med olika arbetsuppgifter inom området NO-Teknik.

Kunskapskrav


Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Bedömning

Följande kommer att bedömas:
Aktivt deltagande
Samarbetsförmåga
Förmåga att följa en instruktion och genomföra en uppgift
Enkel dokumentation


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: