Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2015-09-14 15:13 i Junibackens skola Ludvika
En arbetsområde som rör biologi och förmågan att läsa och tolka olika slags texter.
Grundskola 6 Biologi
Här kommer du enskilt att läsa texter om något du är intresserad av inom biologin och sammanställa dem.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

  • Ni ska läsa faktatexter av olika slag och även tidningsartiklar.
  • Ni ska ta reda på intressanta saker och se om man hittar samma fakta i olika källor.
  • Ni ska skriva en text.
  • Ni ska berätta för klassen vad ni har granskat och vad ni kommit fram till.
  • Ni ska kunna begrepp som t.ex. tolkning,granskning, arter, grupp, källa.

Hur ska vi lära oss detta?

Ni ska läsa och sammanställa en text om något inom biologin. Ni läser texter i PULS, eller annan faktabok, uppslagsverk på datorn och även tidningsartiklar.

Ni skriver en text där ni berättar vad ni har hittat för intressant fakta, och om ni har hittat samma fakta i fler källor eller om man skriver olika saker i olika källor.

Vad som kommer att bedömas:

Det bedöms hur du tolkar och granskar de fakta du har hittat och sammanställer i en text.

Det bedöms hur du använder dig av begrepp som hör till biologi när du skriver din text.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar att du förstår uppgiften genom att läsa och ta ut viktig fakta ur olika texter, du formulerar en egen text och redovisar den sen för dina klasskompisar.

Matriser

Bi
Biologi

1
2
3
4
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Redovisa
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Beskriva samband och begrepp
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: