👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska i fyran

Skapad 2015-09-14 15:24 i Vessigebroskolan Falkenberg
Du utvecklar förmågan att förstå och kommunicera på engelska.
Grundskola 4 Engelska
Engelska träffar du på överallt runt dig, t ex när du ser på film, när du spelar dataspel och TV-spel, när du lyssnar på musik och när du reser till andra länder. I framtiden kommer du kanske att behöva prata, läsa och skriva på engelska i ditt arbete.

Du kommer att få träna på att använda engelska och lära något om länder där man talar engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att kommunicera på engelska både muntligt och skriftligt.

Du ska utveckla dina kunskaper om länder och sammanhang där engelska används.

Bedömning - vad och hur

Det som bedöms är:
Din förmåga att förstå talad och skriven engelska.
Din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.

Dina kunskaper om länder och miljöer där engelska används.


Du visar vad du kan genom att vara aktiv i de övningar och uppgifter du gör på lektionerna.


Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med texter i läroboken Good Stuff. Vi läser, lyssnar, översätter och dramatiserar.
Vi läser olika typer av texter.
Vi tränar på att tala och samtala.
Vi lär in nya ord på olika sätt.
Vi använder de ord vi kan för att skriva enkla texter.
Vi sjunger engelska sånger för att träna uttal och lära nya ord.
Vi tränar med hjälp av digitala hjälpmedel.
Vi ser filmer med olika svårighetsgrader för att bli mer bekanta med det engelska språket och med platser och miljöer där engelska talas.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6