👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 17/18

Skapad 2015-09-14 15:24 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Engelska
When do you need English?

Why do you need English?

Where do people speak English?

Would you like to meet people from other countries?

Innehåll

Avsnitt 1

Bedömning: 

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

- förstå talad engelska

- kunna återberätta innehållet i talad engelska

- kunna återberätta innehållet i enkla texter

- skriva en enkel text på engelska

- kunna föra enkla samtal och göra sig förstådd på engelska

- veta var i världen som man talar engelska

 

Undervisning: 

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

- lyssna på texter och talad engelska

- läsa texter

- föra dialoger

- lekar och spel

- sjunga och dramatisera

- appar och webbsidor 

- återberätta både talad och skriven text

- muntlig framställning på Ipaden

- skrivövningar

- grammatik

 

Uppgifter

 • Läxa v.9

 • Läxa v.41

 • Läxa v.40

 • Läxa v.42

 • Läxa v.2

 • Läxa v.5

 • Läxa v.3

 • Läxa v.4

 • Läxa v.6

 • Läxa engelska v.39 - Magic kapitel 6

 • Engelska v.8

 • Läxa v.10

 • Läxa engelska v.37 - Magic kapitel 4

 • Engelska v.11

 • Läxa v.15

 • Läxa v.16

 • Läxa engelska v.36 - Magic kapitel 3

 • Läxa engelska v.38 - Magic kapitel 5

 • Läxa engelska v.40 - Magic kapitel 7

 • Läxa engelska v.45

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6