Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2 (Partille)

Skapad 2015-09-14 15:32 i Skulltorps skola Partille
Fortsatt läs- och skrivinlärning
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Att lära sig läsa och skriva öppnar många möjligheter i livet.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Svenska

Elevgrupp

Klass 2 Mångården

Tid/tidsperiod

Läsåret 2018/2019

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

 

 

 

Följande mål från Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla

Du ska fortsatt träna dig på att läsa olika texter.

Du ska fortsatt träna dig på att lyssna på andra och samtala i grupp.

Du ska lära dig att skriva längre texter och använda stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.

Undervisning/detta ska vi göra

Vi läser varje dag i våra läseböcker.

Vi lyssnar på olika berättelser och samtalar om dem.

Vi skriver olika texter.

Bedömning/detta ska vi bedöma

Vi lyssnar på din läsläxa.

Vi hör när du är med och samtalar

Vi ser hur du skriver.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: