Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4- 6 Rörö skola

Skapad 2015-09-14 19:14 i Rörö skola Öckerö
En presentation för elever och föräldrar om undervisningen inom ämnet engelska.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Du Kommer att träna på att dels förstå talad och skriven engelska, dels göra dig förstådd på engelska i tal och skrift. Du får också träna dig på att anpassa ditt språk efter i vilken situation du kommunicerar, och du tränar dig på att hitta olika strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Innehåll

Elevdel

I huvudsak kommer vi att arbeta med läromedlet Magic! 4-6. Vi kommer också att göra en del andra övningar, muntliga och skriftliga. Vi kommer också att se en del på film spela pjäser, skriva egna texter och läsa pocketböcker på engelska.

Konkreta mål

Att du ständigt utvecklar ditt ordförråd, dina grammatiska kunskaper och din förmåga att tala, lyssna, skriva och läsa på engelska.
 

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper i ämnet genom att se/höra hur du:
- presterar på läxförhören och tar ansvar för dina läxor.
- skriver texter på engelska och anpassar ditt språk till mottagaren.
- talar och samtalar och anpassar ditt språk efter situation.
- förstår skriven och talad engelska.

Undervisning

Du kommer att få:
- läsa och lyssna på olika texter 
- skriva enstaka meningar och löpande texter.
- delta i olika muntliga aktiviteter.
- lyssna på genomgångar på engelska. 
- reflektera över hur det är att leva i andra delar av världen där engelska talas
- se engelsktalande film med engelsk text.
  

Lgr11

I undervisningen arbetar vi mot målet att varje elev...

Syfte

Syftet med undervisningen är att varje elev skall utveckla sin förmåga att...

Kunskapskrav

Kunskapskraven finns att läsa i matrisen nedan.

Centralt innehåll

I kursplanen för historia finns beskrivet vad undervisningen bör innehålla. Det kallas "centralt innehåll". Vårt arbetsområde berör det här centrala innehållet:

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 6 Rörö skola

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: