Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5 and 6 year old group

Skapad 2015-09-14 21:56 i Pysslingen Förskolor Katrineberg Pysslingen
Förskola

Vilka gäller planen? 5 and 6 year olds

Vilken avdelning? Butterflies

När? Oct 2015 - Jun 1016

Innehåll

Vad ska utvecklas?

Children's preparedness in various skill areas for förskoleklass.

 • social emotional - feelings, empathy, respect...
 • language and communication
 • independence and self confidence
 • basic understanding of maths and science

Varför?

To ensure that transition into förskoleklass is as easy as possible and they have confidence to be seen and heard in a larger group.

Nuläge

The children are at different levels in various skills and learning eg concentration, language and communication, self help and independence etc

Vad har vi för mål?

 1. Children have self-confidence in their own abilities
 2. Able to independently choose and complete activities
 3. Develop skills they have difficulty with; fine motor, communication, cooperation...

 

Utgår från: Lpfö98/rev10, Lärandeindex, Funktionell kvalitet, Unikum 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Målkriterier: Hur ser vi att vi nått våra mål?

Hur ser vi att vi nått våra mål?

 • contribute ideas and opinions in both small and large groups, related to the topic of discussion
 • Attempt activities/actions by themselves but have confidence to ask for help if needed
 • can complete activity from start to finish following set instructions
 • Reflect on their own learning and development using Unikum

Utvärdering:

Resultat:

Nådde i våra mål?

Analysis:

Om pedagogerna nådde målen, vilka var framgångsfaktorerna?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: