Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4. Första delen av höst-terminen 2018

Skapad 2015-09-15 11:39 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Musik
Vi bekantar oss med begrepp som puls, takt, ackord under den första delen av höstterminen i fyran.

Innehåll

Periodens syften

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.
Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Vad gör vi under lektionerna?

Sång:

Vi sjunger flera sånger av olika karaktär. Här är några exempel: Om du börjar att gnola en visa, Tösorna från Simris, Igelkottaskinnet, Forden, Gubben Höst, Regnrock, Hösttröst och Torskvisa. 

Rytmik:

Vi lyssnar på musik av olika karaktär och hastighet och letar efter pulsen. Vi klappar och känner musikens puls och markerar "ettan" i varje takt.

Praktiskt musicerande:

Vi spelar ackorden till några av de sånger som vi sjunger på tonboxar, keyboard och gitarr.

Samtal och diskussioner

Vi pratar om sångerna vi sjunger, om begrepp, musikaliska symboler, ord och uttryck och hur sången kan ha kommit till. Här är "vers", "refräng", "fermat", "repristecken", "ackord", "puls" och "takt" det som är mest aktuellt.

Vad är det vi tränar?

Sång:

Vi tränar sångrösten så att den blir "vigare" och på att texta noga. Vi tränar att på lyssna och sjunga samtidigt för att det ska låta rent och rätt i tempo.

Rytmik:

Vi tränar förmågan uppmärksamhet och koncentration kring det musikaliska skeendet. Vi tränar den rytmiska medvetenheten och vår "samtidighet". Vi tränar medvetenheten kring hur musiken är uppbyggd bl a kring begreppen puls och takt.

Praktiskt musicerande:

Vi tränar förmågan att se hur musiken är uppbyggd harmoniskt med olika ackord. Vi tränar uppmärksamhet och koncentration när rätt ackord ska spelas vid rätt tillfälle. Vi tränar förmågan att aktivt lyssna efter hur de olika ackorden låter i sitt rätta sammanhang. Vi tränar den finmotoriska förmågan när fingrarna övar sig att ta de olika ackorden.

Samtal och diskussioner

Vi pratar om begreppet "fermat" i samband med att vi sjunger Om du börjar att gnola en visa. Vi pratar om begreppet "skillingtryck" i samband med att vi sjunger Igelkottaskinnet. Vi pratar om begreppen "puls" och "takt" i samband med att vi känner på pulsen i olika låtar i rytmikövningarna. Vi pratar om hur det låter när vi spelar och sjunger och hur vi kan förbättra genom att t ex lyssna mer på varandra.

Bedömning.

Bedömningen sker fortlöpande tillsammans med muntlig och skriftlig kontinuerlig återkoppling kring hur eleven bör öva vidare för att nå högre nivå i bedömningen. 

Bedömningen sker i bedömningsmatrisen "Musik, kunskapskrav åk 6 enligt Lgr 11", som ligger i din samtalsmall under ämnet musik och förs över till kunskapstabellerna i samband med utvecklingssamtal och terminsslut. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: