Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget arbete i textilslöjd år 9. Vt.21

Skapad 2015-09-15 12:40 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering för elever i textilslöjd där de individuellt jobbar mot egna satta mål.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Ni ska nu få sätta era egna mål att nå i slöjden. Bestäm dig för max tre mål att nå till varje projekt. Ni kommer att jobba efter egna idéer, förslag om material och tekniker. Genom en egen planering kommer ni själva sedan att formge och ge uttryck för er egen kreativitet som dokumenteras i en portfolio och som efter varje avslutad slöjdprocess utvärderas.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll.

Arbetsprocess och lektionstid

Du kommer att tillägna dig kunskap genom följande sätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • Böcker
 • Diskussioner/problemlösningar med kompisar och lärare
 • Inspirationsmaterial/filmer på nätet 
 • våga och du kommer vinna!

 

.

Uppgifter

 • Utvärdering Slöjd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Individuellt arbete

Dina tre mål:
På väg
E
C
A
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Slöjdföremål
För att komma vidare måste eleven formge & framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
 • Sl  7-9
Använda redskap
För att komma vidare måste eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Tillvägagångssätt
För att komma vidare måste eleven välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina väl.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekterväljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
 • Sl  7-9
Inspirationsmaterial
För att komma vidare måste eleven bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjuder inspirations material.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
 • Sl  7-9
Kombinera
För att komma vidare måste eleven pröva hur material och tekniker kan kombineras till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
 • Sl  7-9
Arbetsprocessen
För att komma vidare måste eleven bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Ge omdömen
För att komma vidare måste eleven ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen omarbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Tolka
För att komma vidare måste eleven tolka slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: