Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och problem i matematiken åk 2 ht15

Skapad 2015-09-15 16:02 i Råå Södra Skola Helsingborg
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Du kommer att lära dig att använda bråk till exempel att dela upp en helhet eller ett antal i hälften och fjärdedelar.

Du kommer att arbeta med problemlösning. Du kommer att lösa matteproblem enskilt och i grupp. Tillsammans talar vi om hur vi löst dem och visar varandra.

Du ska också få öva dig att skriva egna liknande matematiska problem.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Dina mål

När du har arbetat med det här ska du kunna:

 • lösa ett enkelt matematiskt problem
 • skriva ett eget liknande problem
 • berätta och visa hur du tänkt
 • dela en helhet/ett antal  i hälften
 • dela en helhet/ett antal i fjärdedelar och tredjedelar
 • använda begreppen en halv, en tredjedel, en fjärdedel, en åttondel


Bedömning

Vi bedömer din förmåga att

 • lösa ett enkelt matematiskt problem och visa hur du löst det. Det visar du genom att lösa ett problem under matematiklektionen och visa och berätta hur du löst det med hjälp av bild, mattespråk och konkret material
 • dela upp helheter  i olika antal delar och namnge dem som bråk. Det visar du under lektionen genom att dela upp ett antal i olika delar till exempel med konkret material. Du berättar då vad delen heter i bråkform.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: