Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering. Matsituation.

Skapad 2015-09-16 08:36 i Allén Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola

Måltiden är en aktivitet som tar mycket plats i förskolans dagliga verksamhet där pedagogen har en stor möjlighet för barn och vuxna att skapa en gemenskap vid matbordet. Där får barnen möjlighet till att utrycka sina tankar och åsikter, umgås med andra och möjlighet till att handla efter demokratiska principer.

Måltiderna bidrar till att ge barnen en positiv upplevelse av måltider och en naturlig inställning till mat. Måltiderna ska stimulera social samvaro och maten ska serveras i en trevlig miljö som skapar förutsättningar för att kunna äta i lugn och ro.

Innehåll

BAKGRUND

Alla aktiviteter under dagen präglas av förskolans läroplan (Lpfö, rev. 2010) och har ett pedagogiskt syfte. Detta gäller även måltiderna. Måltiderna ska ge goda vardagsrutiner och bordsvanor. Måltiderna kan vara ett utmärkt tillfälle att uppmuntra barn språkförmåga genom att starta ett samtal eller dialog som barnen arr intresserade av och kan delta i. 

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98

Målsättning med måltiderna

 • Måltiderna som träning i social samvaro
 • Lära barnet att steg för steg börja äta allsidigt
 • Att bidra till hälsa och välbefinnande
 • Att grundlägga bra matvanor som på sikt är hållbara både för hälsa och miljö
 • Att säkerställa en lägsta kvalitetsnivå för individen
 • Att lära barnen varför det är viktigt att hålla god hygien
 • Att lära våga smaka
 • Att lära äta lugn och ro och verka för god, social samvaro
 • Att ta till vara svensk matkultur samt med mat från olika länder öka förståelse för andra kultur

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi har frukost i två olika rum på "Drakens" och " Ugglans" avdelningar. Vid lunchen har vi bestämda platser: "röd" bord, "grön" bord, "blå" bord i tre olika rum för att skapa en lugn och trygg miljö för barnen. Vid mellanmål delar vi barnen i två olika grupper som sitter i två olika rum. Vi uppmuntrar barnen att våga smaka/prova på den mat som erbjuds.

Under en måltid utmanas barnens kunskaper och färdigheter, t.ex. fördela mat, lära sig goda matvanor och bordsskick, hantera redskap, göra olika bedömningar. Det är alltid ett barn som hjälper pedagogen att duka inför lunchen. Tillsammans kan man räkna hur många tallrikar och glas som behövs på borden. Dessa barn får sedan följa med in till köket och hämta maten. Innan det är varsågod får dukvärdarna berätta för de andra barnen vad det är för lunch som serveras. Dukvärdarna får bra träning i att tala inför grupp och de övriga barnen lär sig att sitta ner och lyssna. En trevlig stund tillsammans innan det är dags att äta. Det är lärarens ansvar att utforma och genomföra målsituationen på så sätt som utvecklar lärande.

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi? Video, foto, intervjuer, loggbok, observationer, samlingar mm.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: