Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4-5

Skapad 2015-09-16 10:54 i Pysslingen Skolor Parkskolan Pysslingen
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Grundskola 4 – 5 Musik
...

Innehåll

Innehåll/Aktivitet:

 • Vi använder rösten i olika typer av sånger och i olika musikgenrer.
 • Vi arbetar med melodi- och ackordsspel på piano samt gitarr.
 • Vi lär oss att spela några toner på elbas.
 • Vi spelar tillsammans i ensembleform
 • Vi arbetar med puls och rytmiserat spel på olika rytminstrument samtidigt som vi sjunger.
 • Vi lyssnar på olika typer av musik och visar genom att prata, skriva, använda kroppen och/eller rita bilder hur vi associerar, tänker och känner till musiken
 • Vi lär oss ord och begrepp som behövs för att kunna samtala om musicerande och upplevelser av musik
 • Vi lär oss att läsa ackordsbeteckningar, rytmer och notvärden med mera
 • Vi lär oss om olika instrument, hur de ser ut, låter samt vad de heter

Läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Matriser

Mu
Matris till musik

Med viss säkerhet
På ett enkelt sätt
Med relativ säkerhet
På ett utvecklat sätt
Med god säkerhet
På ett välutvecklat sätt
Du använder rösten och följer då tonhöjd och rytm.
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du sjunger med i låtar och övningar och följer då till viss del rytm och tonhöjd
Du sjunger med i låtar och övningar och följer då rytm och tonhöjd med relativ säkerhet
Du sjunger med i låtar och övningar och följer då rytm och tonhöjd med säkerhet
Du spelar en melodi på något instrument.
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela större delen av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela en enkel anpassad melodistämma.
Du ackompanjerar på ett ackordsinstrument i ensemble.
 • Mu
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan bidra till ett komp med några ackord.
Du kan kompa på ett ackordsinstrument. Du byter mellan några ackord med flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordsinstrument. Du byter ackord med flyt.
Du använder några musikbegrepp och med egna ord associerar och visar du dina känslor när vi lyssnar på olika typer av musik.
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Du kan på ett enkelt sätt uttrycka dig om egna musikupplevelser och ge exempel på hur musik kan påverka andra människor.
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Du kan uttrycka dig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Du kan uttrycka dig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du spelar puls och enkla rytmer på slagverksinstrument.
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du spelar delar av en slagverksstämma.
Du spelar övervägande delar av en slagverksstämma.
Du spelar en slagverksstämma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: