Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1 - läs- och skrivinlärning

Skapad 2015-09-16 11:26 i Tillbergaskolan Västerås Stad
Grundskola 1 Svenska

Under år 1 kommer du att få lära dig om alfabetets alla bokstäver: hur de ser ut och hur de låter. Du kommer att få spåra bokstäver, lyssna på bokstavsljud, se filmer,  skriva egna texter, träna på stor bokstav och punkt, läsa enkla texter och berätta om vardagliga händelser.

Innehåll

Bedömning och kunskapskrav

 Efter avslutat arbete bedöms på vilket sätt eleven:

-läser enkla och anpassade texter

-skriver enkla texter med läslig handstil och gör mellanrum mellan orden 

-berättar om vardagliga händelser

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Dessa delar behandlas i vår undervisning och är hämtade ifrån kursplanens centrala innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: