Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första franskaprovet i Da14 ht-15

Skapad 2015-09-16 12:23 i Da Vinciskolan Ale
Nya ord och fraser samt ny och "gammal" grammatik. Arbete med kap 9-10 i Cascade 2 som bas. Några områden: olika transportmedel och bilord samt om skollov i Frankrike.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Nu har vi börjat använda våra nya franskaböcker, Chez nous (Hos oss). Vi arbetar med kapitlen 1 och de texter och övningar som finns i böckerna. Vi lär oss två nya oregelbundna verb, prendre (att ta) och savoir (att veta/kunna). Vi lär oss också hur man gör futurum med hjälpverbet aller (jag ska...).

Vi repeterar som vanligt våra basverb avoir, être och aller (i presens). Vi repeterar också possessiva (ägande) pronomen och negationerna "ne...pas" och "ne...jamais" (inte och aldrig).

Vi använder oss av ord och fraser som ingår i kapitlet vi arbetar med. Den här gången lär vi oss bl. a. namnen på olika transportmedel.

Som vanligt finns allt i era skrivböcker, eftersom ni antecknar när vi har genomgångar. Ord och fraser kommer att finnas här nedanför samt på provlappen ni får i handen.

Arbetsområdet avslutas med ett prov den 9/10-15. Veckan efter provet kommer vi att göra några hörövningar som också tillhör arbetsområdet.

Ni kommer som vanligt att få separata övningsmaterial i den mängd ni själva önskar.

Bonne chance!

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga attKopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Vi arbetar med:

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Inför provet-informationen: Grammatik, ord och fraser

   

 

Matriser

M2
Moderna Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
Du kan uttala enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom meddelanden, frågor/svar och brev.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.
Kunskap om målspråksländerna
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
Du känner till något om ursprungslandet där språket talas.
Du kan säga några saker om landets vardagsliv och levnadssätt.
Du kan välja ur olika media och berätta något om vad du läst/hört om länder där språket talas.
Du kan säga något om målspråksländernas samhällsliv och kulturtraditioner och jämföra med ditt hemland.
Anpassning och strategier
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Du kan hälsa och anpassa frasen efter person.
Du kan välja och anpassa fraser ur olika media för att använda i eget tal och skrift.
Du ställer frågor; eller använder lexikon; eller omformulerar när du inte kommer på ordet eller frasen.
Du använder språkliga strategier med gott resultat och anpassar språket till något formellt och informellt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: