Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och potenser

Skapad 2015-09-16 16:25 i Irstaskolan Västerås Stad
Arbetsområde: Kapitel 1 och 2. Tidsperiod: Vecka 35-43 Läromedel: Y-boken Lärare: Åsa Mattiasson, Shewa Bakhteyari Valsås, Wilhelm Pössl
Grundskola 8 Matematik

Tal i bråkform användes långt innan man började räkna med decimaltal. Den romerske kejsaren Augustus vara den förste att införa skatt år 8 fkr. Under medeltiden då de första bankerna kom till blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. I det här kapitlet får du lära dig mer om tal i bråk- och procentform.

Innehåll

Planering för arbetsområdet bråk, procent och potenser

Arbetsområde: Kapitel 1 och 2.
Tidsperiod: Vecka 35-43
Läromedel: Y-boken
Lärare: Åsa Mattiasson, Shewa Bakhteyari Valsås, Wilhelm Pössl

Kunskapsmål

Kunskapsmål kapitel 1

 • uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform
 • uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform
 • använda dig av sambandet mellan andel, del och det hela för att läsa vardagliga problem
 • utföra andelsberäkningar med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare
 • reflektera över jämförbarheten mellan andelar
 • utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer
 • Kunna begreppen på sid 6 och 7


Kunskapsmål kapitel 2

 • strategier för att jämföra storleken hos tal i bråkform
 • utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i bråkform
 • uttrycka bråk och beräkningar med bråk i bilder och matematiska symboler
 • reflektera över resultaten vid beräkningar med tal i bråkform
 • uttrycka tal i potensform och i grundpotensform
 • utföra beräknar med tal i potensform
 • Kunna begreppen på sid 62 och sid 63

 

Centralt innehåll-kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Arbete både enskilt och i grupp
 • Laborationer
 • Arbete i läroboken enligt arbetsschema

Bedömning

Under lektionerna och avslutas med ett skriftligt kunskapsprov Torsdag 27/10 (vecka 43).

http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och    kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris bråk, procent samt potenser

F
E
C
A
Problemlösning
Du saknar strategier för att lösa problem i bekanta situationer.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett sätt, som i huvudsak fungerar. Du kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Metoden fungerar.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Metoden
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Eleven kan välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Metoden fungerar väl.
Begrepp
Du har bristfälliga kunskaper om matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du har bristfälliga kunskaper för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang/
Kommunikation
Du har bristfälliga kunskaper om matematiska uttrycksformer.
Du använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: