Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA flyta eller sjunka

Skapad 2015-09-17 18:00 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Vad är det som påverkar ett föremåls flytförmåga.
Grundskola 4 Fysik

Du kommer att få lära dig mer om varför vissa föremål flyter och andra sjunker i vatten.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Målet med arbetsområdet är:

I tema Flyta eller sjunka ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Systematiskt undersöka vilka faktorer som påverkar om ett föremål flyter eller sjunker i vatten
 • Beskriva hur föremål flyter eller sjunker i vatten med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek, form, volym
 • Samtala om och diskutera frågor som rör flytförmåga hos t ex båtar och vilken betydelse det haft för människors vardag och samhällets utveckling

 

  

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:

 • Planera och genomföra undersökningar som rör ett föremåls flytförmåga
 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild
 • Beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga, med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek, form
 • Resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga
 • Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur människan på olika sätt konstruerat och utnyttjat båtar genom historien
 • Berätta om Arkimedes och andra forskares upptäckter och vad dessa betytt för människors liv och vår förståelse av fenomen i vår omvärld

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

 • Planera, genomföra, utvärdera och dokumentera systematiska undersökningar kring hur flytförmågan hos olika föremål är beroende av vikt, storlek, form samt vattnets lyftkraft
 • Läsa och tolka texter om hur båtar utvecklats och förändrats genom historien och diskutera vilken betydelse de haft för människors liv och samhällets utveckling
 • Läsa och tolka texter om flytförmåga i naturen, hos människor och hos olika typer av farkoster som kan dyka och flyta i luft och vatten, samt diskutera likheter och skillnader mellan dessa
 • Läsa om Arkimedes och andra forskares undersökningar och upptäckter och diskutera naturvetenskapliga arbetsmetoder, liksom vad upptäckterna betytt för vår förståelse av fenomen i vår omvärldDokumentation


Du kommer att få dokumentera dina undersökningar i din labb-bok och rita av dina iakttagelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: