Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 15 Läger på Hjelmsjövik

Skapad 2015-09-17 19:49 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Läger på Hjelmsjövik.
Grundskola 9
Läger på Hjelmsjövik.

Innehåll

Syfte

Syfte att utveckla förmågorna:

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
 • Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Arbetsbeskrivning

Under våra tre dagar på läger i Hjelmsjövik ska vi tillsammans göra olika aktiviteter. Vi kommer att bo i en stor stuga i riktiga sängar med täcke och kudde. Vi kommer att vistas mycket utomhus och stugan ligger ödsligt nära en sjö. Det finns en ”matmor” som hjälper oss att ordna med våra måltider under dagen.

Följande aktiviteter kommer vi att göra:

 • Laga mat enskilt på stormkök
 • Laga mat i matlag på stormkök
 • Paddla kanot
 • Orientera
 • Göra upp eld
 • Vistas i naturen i olika aktiviteter med lekar och samarbetsövningar
 • Skriftlig reflektion och utvärdering av viktiga delar att ta hänsyn till vid olika friluftslivaktiviteter

Uppgift innan lägret

Första uppgiften: Du ska skriva en packningslista och lämna in till Eva senast måndag 21/9 kl16. Viktigt att du läser igenom hela informationen för att förstå vilken utrustning du behöver ta med dig. Många utomhus aktiviteter i tre dagar i september månad.

Bedömning

Bedömning

Du kommer att bedömas i följande:

 • Hur du förbereder dig inför lägret genom att skriva en packningslista (lämnas in senast måndagen den 21/9) och tar ansvar för att vara utrustad för att vistas på läger och utomhus mycket under tredagar i september månad.
 • Hur du aktivt deltar och samarbetar i de olika aktiviteterna vi gör tillsammans
 • Orienterar och visar hur du tar dig fram i okänd terräng med hjälp av en karta
 • Hur du hanterar och lagar mat på stormkök
 • Din skriftliga reflektion och utvärdering av viktiga delar som du behöver tänka på vid olika friluftslivs aktiviteter.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: