Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiden höst, åk 1

Skapad 2015-09-17 22:32 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Ett år har fyra olika årstider. Vi ska lära oss om alla fyra, men börjar med den som är nu. Vet du vad den heter? Vi ska studera hur det ser ut i naturen och prata om vilka högtider som firas under hösten.

Innehåll

Syfte

¤ Du ska få öva dig att undersöka och studera naturen.
¤ Du ska få lära dig begrepp - ord - som du kan använda för att beskriva naturen.

Centralt innehåll och arbetssätt

Vi kommer att:

 •  prata och diskutera i klassen
 •  se på bilder och filmer
 •  vara ute och studera naturen tex. i Jordbodalen
 •  skapa på olika sätt kring det vi ser och lär 
 •  åka till Fredriksdal för att titta på Fruktutställning


Du kommer att få lära dig begrepp - ord - som har med naturen att göra t.ex. årstid, natur, väder, växter, temperatur, livscykler, dvala, ide.

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att analysera.
Det betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara t.ex. likheter och skillnader, för- och nackdelar, orsaker och konsekvenser.
Se bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

NO SO
Årstiden höst, årskurs 1

Nivå 1
Nivå 2
Förmåga att analysera
Det betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara t.ex. likheter och skillnader, för- och nackdelar, orsaker och konsekvenser.
Kan på ett enkelt sätt, ibland med hjälpande frågor från vuxen, beskriva vad som händer kring hösten som årstid. (natur, djur och väder)
Kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara vad som händer kring hösten som årstid. (natur, djur och väder)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: