Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildarbete vt- 16

Skapad 2015-09-18 07:46 i Långåsskolan Falkenberg
Du ska få utveckla din förmåga i kreativt skapande med olika tekniker, metoder och material.
Grundskola 4 – 5 Bild
Färg, form, fantasi och glädje ska locka fram det kreativa i dig.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:

Kommunicera med bilder, hur du presenterar dina bilder muntligt samt visuellt.

Kritiskt granska bilder.

Du ska få kunskaper om olika tekniker, verktyg och metoder för ditt bildskapande.

Du ska få lära dig mer om en konstnär.

Du ska få mer kunskap om färger och komplementfärger.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Bedömning - vad och hur

Läraren observerar under lektionerna.

Att du arbetar aktivt och kommer på egna lösningar och ide'er.

Följer givna planeringar.

Att du är noggrann och tar ansvar för ditt bildskapande.

Att du kan berätta i tal och skrift om ditt skapande, vilket budskap du förmedlar

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Bl  C 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  C 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  C 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Bl  C 6
  Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  A 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
 • Bl  A 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få arbeta med olika tekniker, metoder och material.

Arbeta mer med Zentangle.

Du ska få måla stille'ben och använda torrpastell.

Arbeta med färger och komplementfärger.

Måla porträtt och även genom rivteknik skapa porträtt.

Matematik och bild.

Du ska få arbeta med symmetri.

Avstånd- horisont.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: