Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Färg Anemonen blå gruppen

Skapad 2015-09-18 10:07 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Vi ska introducera basfärger. Vid olika tillfällen exempelvis lek eller skapande upptäckte vi pedagoger ständigt att många i barn gruppen inte kunde bas färgerna Vi bestämde oss för att ha temat färg och med intresset från barnens sida utvec
Förskola

Barngruppen består av ca 12 barn med åldrar mellan 1-3 år. Vi är 4 ; pedagoger som arbetar på Anemonen. Vi på blå avdelning kommer att arbeta med färg och som kommer att utvecklas suggestivt med hjälp av barnens intressen.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har under en tid observerat barngruppen och upptäckt att många inte kunde färger . Därför har vi tagit beslutet om att arbeta med färger(basfärger). Med hjälp utav barnens intressen kommer vi att forma olika aktiviteter, och på så sätt spinner temat vidare.

MÅL

Med vårt färg  tema strävar vi efter att alla barnen lär sig basfärgerna.

 

 Syftet är att alla barn ska känna sig säkra och trygga i sig själva när de ska beskriva en färg eller sätta ord på sin vardag.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi börjar med att observera barnen för att se vart deras intresse leder de till just nu. Efter observationerna planerar vi olika aktiviteter, så som samlingar och olika skapande utefter deras intressen.

Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper där de får den tid och fokus som de behöver. Gruppindelningen kommer att ske under aktiviteternas gång, sedan kommer de att fritt kunna leka med alla sina kompisar igen.

Vi kommer att ha skapande minst två gånger i veckan, där vårt mål är att så många som möjligt ska vara med och skapa.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar både gruppen och det enskillda barnet med hjälp av foto, observationer, samlingar, Ipad, mobiler, reflektioner mm.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi använder vår avdelningsplanering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer. På det sättet kan vi se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: