Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planeringsmall junibacken 2015/2016

Skapad 2015-09-18 12:56 i Ängås förskola Orust kommun
Temaarbete Bamse
Förskola
Vi har valt att arbeta med temat "Bamse och hans vänner".

Under terminen kommer barnen få bekanta sig med huvudkaraktärerna Bamse, Skalman, Lille-skutt, men även de andra figurerns som vi stöter på i exempelvis böcker. Med hjälp utav figurernas personligheter vill vi utmana och stärka varje enskilt barn utifrån deras specifika behov. Vi kommer även att arbeta med att behålla det goda gruppklimatet där karaktärerna blir goda förebilder. Temat kommer att genomsyra vår dagliga verksamhet i såväl planerade aktiviteter som i omsorgssituationer.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Vi har genom observationer märkt att barnen är intresserade av superhjältar och tänkte då att Bamse är en figur som har en bra "superkraft" och kan bli en positiv förebild för hela gruppen. Barnen är även väldigt intresserade av sagor och djur. Barngruppen visar i dagsläget på en positiv och glad atmosfär där alla blir glada utav att se varandra, vilket vi självklart vill arbeta mot att behålla.

Barnens förkunskaper om bamse är att han är stark, äter dunderhonung och har kompisar som heter Lille skutt, Skalman. De kände även till att det finns en varg som är elak. Just att Vargen är elak ser vi som ett bra läge att tillsammans med barnen förstå vad det är som gör att han är elak. 

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

Förberedelser
Vi observerar och iakttar barnen för att se vad de är intresserade av just nu. Vad leker de i den fria leken, utomhus och vad visar de intresse för när de tittar i böcker och använder Ipads.

Normer och värden

Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn;
- utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Målkriterier:
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:
- Hjälpa andra, genom att ex. stötta en kompis som behöver hjälp med att klä på sig.
- ta hänsyn till förskolans miljö (leksaker etc.)
- se de positiva följderna med att vara rädda om förskolans saker.

Målet når vi genom att:
- Använda oss utav goda förebilder i verksamheten som exempelvis Bamse , men även pedagogerna ska agera förebilder.
- Pedagogerna talar med barnen om vad som händer när saker går sönder.(handling- konsekvens). 
- Uppmuntran och belöningssystem.
- Vi inför böcker som handlar om att värna om miljön (fysiska).
- Dockteater och stoppteater.

Utveckling och lärande
Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn;
- utvecklar självständighet och tillit till sin egna förmåga.
- utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
- testa nya saker, vågar göra fel
- genomföra olika uppgifter utan hjälp
- resonera kring matematiska aktiviteter och använder matematiska begrepp.

Målet når vi genom att:
- Dela upp oss i mindre grupper vid flera tillfällen under dagen.
- Pedagogerna agerar goda förebilder som även de kan göra fel.
- Matematiska lekar

Barns inflytande
Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn;
- utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
- Barnen själva ser vad som är rätt och fel.
- Barnen är med i diskussioner om förskolans miljö.

Målet uppnås genom att:
- Pedagogerna förbereder barnen mot ett demokratiskt samhällsliv genom att arbeta mot att barnen förstår vad som är rätt och fel.  
- Pedagogerna agerar förebilder. 

 

Aktiviteter
I det tematiska arbetet kommer vi att använda oss utav böcker, musik, sång, ramsor,dans, Ipad, rollspel och stoppteater (där barnen själva får testa på att aktivt delta i en utspelad berättelse där de får testa på att förändra berättelsen till att exempelvis få ett bättre slut). 

Arbetslaget kommer att låna in böcker som handlar om vikten utav att värna om den fysiska miljön samt grundläggande näringslära. Vi har satt upp en brevlåda i hallen där vi ibland får post utav våra Bamse vänner med olika uppdrag. Det kan vara allt ifrån att Bamse vill att vi ska hjälpa till med att lägga ett klurigt pussel, hitta fem pinnar ute på gården, städa lekhallen eller hjälpa en kompis på med jackan.  

Vi kommer att göra en gemensam utflykt till Bamses Farmors hus där vi får tillaga och smaka på "Bamse godis". 

Vi kommer även att skapa Bamses stad i papier- maché där våra egna skapande Bamse karaktärer får flytta in. När barnen hunnit bekanta sig med Bamse och hans vänner lite mer så kommer vi även sätta upp en vänskaps vägg med bild på Bamse, Lille skutt och Skalman där vi tillsammans med barnen skriver upp hur en bra kompis ska vara. Till sin hjälp har då barnen karaktärerna och hur deras vänskap ser ut. 

Fasta aktiviteter:
Skogs utflykter på onsdagar för Junibackens och Katthults 4åringar, Gymnastik för 5åringarna på torsdagar, mattelekar, miniröris och hjärtestunder. 

Varje fredag kommer vi även ha en stor gemensam sångsamling där barnen på Ängås förskola får möjlighet att träffas och sjunga tillsammans. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

UTVÄRDERING - hur gick det?

Beskriv hur ni tänker utvärdera mot målen i den pedagogiska planeringen.

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet

Koppla detta till målen ni satte upp och utvärdera utifrån dem.

Verktyg som går att använda är

 • dokumentation,
 • observation,
 • reflektionssamtal med barnen,
 • pedagogisk dokumentation m.m

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

 

 

UTVECKLING

Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: