Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåbäret arbetar med matematik, miljö och språk 2015-2016

Skapad 2015-09-18 15:02 i Tvets förskola Orust kommun
Blåbärets arbete med matematik, miljö och språk 2015-2016
Förskola
Vi har valt att fortsätta arbeta med Bizzon som ambassadör för vårt Tema.

Vår inriktning är matematik, miljö och språk.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Det här har barnen önskat att vi gör på Blåbäret.

Gympa, leka lekar

Leka olika saker med de nya leksakerna som vi fått

Cykla vara ute , i skogen och sandlådan

Sitte på mjuka puffar på våra platser

Rita olika ritsaker

Pyssla

Mysa i soffan

Läsa bok

Äta mat och frukt och ha vattenkrig.

Bizzon

Ipad, spela

QR koder

Leka doktor

Byta leksaker med varandra och i förrådet

Leka med lego

Få spännande meddelanden

--Oja hörde Bizzon!

Titta på all bilder på väggen och räkna

Leka med bilar och tuff tufftåg

Göra nya bilder på oss på väggen

Vara i upplevelserummet

Lyssna på hajarna

Åka bergochdalbana

Hoppa i gräset och bada i gräset

Hoppa i vattenpölar och vattenspridaren

Sparka fotboll

Gunga

Titta på teater

Rida på häst

Klappa kaniner

Ha disco med Bizzon och lilla My

Åka snowboard i backen

Äta pannkakor utan potatis ute

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

 • Vi forsätter som tidigare med vår Tema uppdelning av barngruppen.
 • Eldgruppen 5 år
 • Bigruppen 4-3
 • Kottegruppen 3 årl
 • På måndagar har vi gemensam sångsamling då vi tränar in sånger som vi sjunger ett tag för att barnen ska kunna och våga sjunga med.
 • Tisdag har vi Tema arbete på förmiddagen.
 • Onsdag har vi Tema arbete och gymnastik, grupperna turas om varannan vecka.
 • Torsdag går vi till skogen och om det fungerar äter vi vår lunch ute.
 • Fredag har Blåbärspedagogerna en stunds planering och efter det gör vi det som barnen önskar.
 • Vid intervjuerna som vi alltid startar en ny termin med svarar barnen mer och mer precist och vi betar av önskemålen så att det kommer in i Tema arbetet. Pedagogerna ska ge barnen förutsättningar att genomföra sina planer. Lärandet ska vara roligt. Att arbeta med Äventyret som redskap stimulerar både mod och kunskap.
 • Vi arbetar vidare med matematik som ska genomsyra dagens alla aktiviteter.
 • Matematik och språk hänger ihop och vi kommer att jobba mycket med ordförståelse och språklek samt vad ord betyder och att ett ord kan ha många betydelser. Eftersom Bizzon har många frågor om människospråk kommer barnen att behöva hjälpa honom att förstå ex. skillnaden mellan bokstav och siffra. Barnen kommer att ge sina förklaringar tillbaka till Bizzon med hjälp av Bizzonkoder (QR) som vi arbetar med i appen fotobabble eller iMovie.
 • Hela gruppen kommer att ha insektshotellet som gemensamt forskar och avdelningsjobb.
 • Varje grupp arbetar med hotellet utifrån mognad. Mycket fokus kommer att vara på de ensamkommande insektsbarnen från hela världen Bizzon hjälper dom att få ett nytt hem i vårt hotell och barnen gör i ordning hotellet för att barnen ska få det bra.
 • Miljöarbetet kommer in som en viktigt del av arbetet med hotellet och vi forsätter även med vår sopsortering.
 • Vill vill på det här viset arbeta med det som sker i vårt samhälle på ett sätt som engagerar barnens empatiska förmågor och nyfikenhet inför andra länder hur de lever hur deras natur ser ut och vilka som bor där.
 • En av de ensamkomande insektsbarnen är nyckelpigan Fia. Hon älskar färg, form och gymnastik. Att få röra på sig är det bästa hon vet. Så barnen kommer att få träffa Fia som mest i gymnastiken. Det är inte alltid hon är med utan kan precis som Bizzon komma med olika uppdrag branen ska klara.

Att vara en bra kompis är alltid lika viktigt och

 • under hösten kommer barnen att få höra om djuren i Kungaskogen vi läser, lyssnar och reflekterar över hur en bra kompis bör vara. Barnen spelar upp veckans läsa kapitel som en teater för varandra i vårt upplevelserum.
 • Teknik jobb
 • Eldgruppen startar upp med en utvärderingsgrupp som har som uppgift att var tredje vecka ta hem var sin app (4 st.) som utvärderas

Barnen ska titta på om spelet är roligt

Om de aktörer som finns i spelet är snälla mot varandra

Om ljud och grafik är bra

Vilken ålder det passar för

Om det ska köpas eller kassera

Själva utvärderingen visas som väggdokumentationen i Pic Collage

Vi arbetar också på att använda sådana appar som barnen kan använda för skapande av film bild och ljud.

UTVÄRDERING - hur gick det?

Våra mål bygger på de intresse som barnen presenterat i de intervjuer som vi gör vid varje uppstart till en ny termin kopplat till förskolans läroplan samt de kommunala Focusmål, matematik som vi haft under vårterminen. På Blåbäret har vi också lagt till det mångkulturella perspektivet med olikheter och likheter i språk samt värdegrundsskapande aktiviteter för att träna barnens empatiska förmågor.

Utvärderingsmetoder och analys.

1. Intervjuer. reflektioner

Vi har skickat ut intervjufrågor på lärloggen till föräldrarna med frågor om de kan se om och hur barnet lär sig på förskolan.

Föräldrarna har intervjuat sitt barn om lärandet på förskolan i barnets lärlogg.

Barnet har valt tre eller fyra lärloggsinlägg med bild och kommentarer som barnen tyckt har varit allra roligast under terminen tillsammans med en pedagog. Materialet har vi lagt i samtalsmallen före utvecklingssamtalet med föräldrarna. Under samtalet har vi resonerat med föräldrarna om barnens val, intresse och om de kan se barnets lärande.

Samarbetet mellan förskolan och hemmet har blivit roligare, mera intensiv och konkret genom att barnen fick med sig Bizzon hem. Tillsammans skulle de utföra ett uppdrag:  rimma på ord, fotografera, skicka bilderna, göra collage och redovisa för kompisarna. Det var inte första gången vi jobbade på det sättet och  samarbetet med hemmet fungerade bättre än någonsin! En förälder har sett det som ett förstadie till läxor på skolan. Samarbetet börjar redan vid inskolning genom första samtalet efter inskolningen, där föräldrar ger feedback på inskolningen. Vi tar emot synpunkter och håller en dialog med hemmet och går föräldrar till mötes i den mån vi kan.  Övrigt samarbete daglig utbyte vid hämtning/ lämning av barnen.  

 

2. Regelbunden dokumentation

Genom att systematiskt filma barnen i olika situationer har arbetslaget fått ett tydligt redskap för att tillsammans reflektera över eventuella framsteg i barnens lärprocesser.

Vi har tydligt sett att barnen är mer nyfikna på matematik i vardagen. Barnen har gjort matematiska framsteg genom att vi pedagoger tydliggjort och arbetat mer medvetet med hjälp av vårt Tema ( Bizzon) och matematiklyftets övningar.

 

3. Reflektioner med hjälp av konkret skapande och digitala verktyg

Barnen har fått reflektera med hjälp av QR koder och egna iMovies med stöd av pedagogerna.

Barnen har ritat snickrat och skapat utifrån Temat och reflekterat muntligt. Som slutkläm gjorde vi en vernisage av "rimgubbar" direkt kopplat till vårt språktema. Det hela filmades och då kunde vi se att den språkliga medvetenheten ökat samt lusten att våga prata och rimma.

4. "Bocka av intresselistan"

Genom att barnen känner igen och vet att de kan önska aktiviteter har vi haft möjlighet att lägga in önskemålen både i Temat och dagliga aktiviteterna. Eftersom vi har listan i vår Pedagogiska planering kan vi då och då "bocka av det vi gjort" samt se vad vi inte lyckats genomföra.

5. Ge barnen konkret inflytande

Att dela in vår barngrupp i mindre grupper två dagar per vecka i vårt Tema arbete har varit framgångsrikt, både vad det gäller barnens lärande men också kompisskapande samt en möjlighet i att ta en aktiv del  i planeringsarbetet och bli en synlig individ. Alla personligheter får en viktigt roll och tillför gruppen sin egen speciella kompetens.

 

UTVECKLING

Hur går vi vidare?

Inför höstterminen 

Nya intervjuer med barnen, vad är roligt att göra.

Ny lista på aktiviteter efter intervjuerna.

Vi fortsätter med att dela in vår grupp i mindre grupper.

Vi har ett nytt Tema med ett nytt Fokusområde (digitalt lärande). 

Vi kommer att fylla på med naturvetenskapliga experiment och teknik enligt önskemål.

Mera äventyr för barnen (Personalen har fått utvecklingspengar i Äventyrspedagogik)

Vi undersöker hur vi ska jobba med  programmering och byggmaterial som vi kan koppla till appar på iPaden.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: