Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 3

Skapad 2015-09-19 14:17 i Skolan Lär Grundskolor
Översiktlig planering i NO för åk 3
Grundskola 3 Fysik NO (år 1-3) Teknik

Vi startar med ett arbete om kroppen. Vi kommer även att prata om vad vi behöver för att vår kropp ska må bra, ex sömn, kost och hygien.

Vi kommer även arbeta med kraft och rörelse, tex tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt.

Vi kommer även att arbeta med landskapsdjur och att skriva faktatexter och göra muntliga framställningar om dessa.

Fortsättningsvis ska vi titta lite på material och ämnen i vår omgivning. 

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna förstå och i tal och text kunna berätta om:

Människokroppen 

Kraft och rörelse (tyngdkraft, friktion och jämvikt i lek och rörelse)

Sortering av föremål (egenskaper samt separerar lösningar och blandningar)

Vardagliga tekniska föremål (hävstänger och länkar, funktioner på lekplats och i hemmet, förändring över tid) - Egna konstruktioner

Olika landskapsdjur

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisning och arbetsformer

Vi läser och skriver faktatexter, ser på film, gör experiment och samtalar.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: