Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation: Berätta och samtala med stöd av bilder och tecken. Läsåret 2016-2017

Skapad 2015-09-20 10:54 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Vi tränar på att berätta med stöd av bilder. Vi tränar på att ställa frågor och svara. Vi tränar på att lyssna och reflektera över vad andra säger och berättar. Vi använder bilder och tecken som stöd i kommunikationen.
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation

Vi tränar på att berätta och samtala med stöd av bilder och tecken.

Innehåll

Berätta och samtala med stöd av bilder och tecken

Du ska få träna dig i att berätta med stöd av bilder.

Du ska få utveckla din förmåga att ställa frågor och svara på frågor med tecken som stöd.

Du ska träna på att lyssna och reflektera över vad andra berättar.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Berätta om något du har gjort med stöd av bilder.
 • Din förmåga att ställa frågor. 
 • Din förmåga att svara på frågor.
 • Din förmåga att lyssna och reflektera över vad andra i din omgivning säger och berättar.

Vi använder bilder och tecken som stöd i kommunikationen.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • KOM
  Syfte samspela med andra,
 • KOM
  Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången inriktning träningsskola kan använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt,

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Att med stöd av schema bilder berätta om vad vi gjort i skolan under dagen.
 • Att med stöd av bilderna i din loggbok berätta om något du gjort i skolan under veckan.
 • Din förmåga att ställa en fråga.
 • Din förmåga att svara på en fråga.
 • Din förmåga att lyssna och reflektera över vad andra säger, berättar eller svara på dina frågor.

Inför utvecklingssamtalet kommer jag att göra en sammanfattning om dina förmågor och vilket stöd av bilder och tecken du behöver. 

 

Matriser

KOM
Kopia av KOMMUNIKATION Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SAMSPELA MED ANDRA
Uttrycka sig/kommunicera med avsikt i olika situationer. Kommunikation genom t.ex. kroppsspråk, ljud, tecken, ord/begrepp,symboler/ bilder.
Tar initiativ till kommunikation och påkallar uppmärksamhet. Uttrycker sig så att budskapet förstås av en känd mottagare. Använder sig av enkla uttrycksformer inom kända områden, sammanhang om miljöer.
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av både känd och okänd mottagare. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar innehållet i sitt budskap genom att berätta, beskriva och förklara.
Uttrycker sig med ett tydligt syfte och i olika sammanhang och i både kända och okända miljöer. Beskriver och berättar i olika sammanhang och inom olika områden.
Samtala
Deltar i enkla samtal om välkända ämnen och vardags-situationer.
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor.
Deltar i samtal och upprätthåller en enkel dialog om välkända ämnen och vardags-situationer. Ställer och besvarar enkla frågor.
Deltar i samtal i både välbekanta och nya situationer. Ställer frågor och besvara frågor samt ställer följdfrågor som driver samtalet vidare. Löser eventuella språkliga problem för att göra sig förstådd och utveckla samtalet.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, SYMBOLER OCH ANDRA UTTRYCKSSÄTT FÖR KOMMUNIKATION
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: