👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation: Läsa och skriva Läsåret 2017-2018

Skapad 2015-09-20 11:53 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Vi tränar på att känna igen och tolka skrivna ord. Vi tränar på att skriva ord och meningar på datorn.
Grundsärskola 6 – 9 Kommunikation

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • tolka skrivna ord
 • medverka i att skapa en text
 • skapa en text på egen hand

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Skapa gemensamma texter med symbolstöd
 • Läsa texter tillsamman med symbolstöd (med tecken som stöd)
 • Skriva ord och meningar på tangentbord.
 • På egen hand läsa ord och meningar med symbolstöd.

 

Hur?

 • Skapar text tillsamman på Smartboarden med tangentbordet till datorn och Symwriter.
 • Läser texterna tillsammans med stöd av symbolerna och tecken.
 • Eleverna skriver ord och meningar på datorn med Symwriter.
 • Eleverna läser sina texter (med symbolstöd) verbalt och med tecken som stöd.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • din förmåga att delta i att skapa gemensamma texter
 • din förmåga att läsa med stöd av symboler och tecken.
 • din förmåga att skriva ord och meningar på datorn
 • din förmåga att med symbolstöd läsa var du har skrivit.

Vi kommer att bedöma dina förmågor inför utvecklingssamtalen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt,
  GrSär lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  7-9

Matriser

KOM
KOMMUNIKATION Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
Samtala
Deltar i enkla samtal om välkända ämnen och vardags-situationer.
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor.
Deltar i samtal och upprätthåller en enkel dialog om välkända ämnen och vardags-situationer. Ställer och besvarar enkla frågor.
Deltar i samtal i både välbekanta och nya situationer. Ställer frågor och besvara frågor samt ställer följdfrågor som driver samtalet vidare. Löser eventuella språkliga problem för att göra sig förstådd och utveckla samtalet.
TOLKA
...olika former av kommunikativa uttryck Tolka och förstå kommunikation.
Tolkar enkla former av kommunikation. Tolkar huvudinnehållet i enkla budskap genom att t.ex. reagera på kända ord och begrepp.
Tolkar huvudinnehållet i enkla budskap och samtal, som handlar om saker och ämnen som är kända. Tolkar avsikten i enkla budskap.
Förstår helheten i budskap och samtal, främst inom kända områden och i kända sammanhang.
Förstår både helhet och detaljer i budskap och samtal genom att återberätta, både inom kända och okända områden och sammanhang.