Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning: Siffror och räkna Läsåret 2016-2017

Skapad 2015-09-20 11:57 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Vi ska träna på att ramsräkna, känna igen siffror och räkna antal.
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning

Du ska få träna på att känna igen och benämna siffror. Du ska få träna på att använda siffror när du räknar.

Innehåll

Siffror - Räkna

Du ska få träna din förmåga att känna igen och benämna siffror
Du ska få träna din förmåga att använda siffror när du räknar.

Kopplingar till läroplan

 • VEU
  Syfte sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
 • VEU
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Känna igen och benämna siffror
 • Använda siffror när du ramsräknar
 • Använda siffror när du räkna föremål


 

Undervisningens innehåll

Kopplingar till läroplan

 • VEU  1-9
  Kvantitet Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Känna igen siffror
 • Benämna siffror med tal eller tecken
 • Ramsräkna
 • Ordna tal i talraden
 • Räkna föremål

Matriser

VEU
VERKLIGHETSUPPFATTNING Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SORTERA FÖREMÅL
... utifrån kvalitet och kvantitet
Deltar i sortering av föremål. Behöver handledning för att sortera olika föremål.
Försöker sortera olika föremål t.ex. efter lika - olika, antal. Behöver viss handledning för att sortera olika föremål.
Sorterar på egen hand olika föremål och försöker motivera sina val. Beskriver, urskiljer och jämför föremål t.ex. utifrån egenskaper, lika - olika och antal.
Sorterar på egen hand olika föremål och motiverar sina val. Sortera, beskriva och lösa uppgifter och gör egna val utifrån kvantitet och kvalitet.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: