Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3

Skapad 2015-09-20 15:25 i Östad skola Lerum
Under det här läsåret kommer du att få möta en del begrepp och räknesätt som du känner igen men också utveckla och fördjupa din förmåga och din förtrogenhet inom matematik.
Grundskola 3 Matematik

Matematik är så mycket mer än siffror i en bok. Du ska känna dig väl förtrogen med att klara av att lösa olika matematiska problem eller situationer som uppstår i din vardag. Till exempel läsa av hur mycket klockan är, veta hur mycket du måste betala i kassan när du handlar och vad kommer du att få tillbaka, läsa av temperaturen och använda dina matematiska kunskaper för att lösa olika problem och att diskutera matematik med andra.

Innehåll

Varför gör du det här?

Undervisningen i matematik ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem men hjälp av matematik och att värdera olika strategiera och metoder( vad är en bra, enkel och lätt metod och vad är en sämre metod, som tar lång tid)
 • använda och analysera matematiska begrepp och se samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • använda matematiska begrepp, samtala om, argumentera och redogöra för olika beräkningar och dess slutsatser

Vad behöver du lära dig?

För att du ska få möjlighet att utveckla och förbättra dina förmågor kommer du att få möjlighet att arbeta med :

Taluppfattning och tals användning:

 • naturliga tal och dess användning inom talområdet 0-10 000
 • ange hur talen kan delas upp, läsas av på tallinje och ordningstal
 • hur postionssystemet används för beskriva naturliga tal och hur olika symboler för tal använts inom några olika kulturer genom historien
 • de fyra räknesätten och samband mellan olika situationer( addition, subtraktion, multiplikation och division).
 • del av hel och del av antal och hur enkla bråk kan benämnas t.ex. 1= 2/2 och hur man kan tolka och rita bråk t.ex. 1 1/3, samt sätta ut bråktal på tallinje
 • hur naturliga tal  enkla bråktal kan användas i vardagliga situationer
 • centrala metoder för beräkningar av naturliga tal, tex: huvudräkning, överslagsräkning, olika skriftliga metoder och miniräknare
 • de olika räknemetodernas användning vid olika situationer

Algebra:

 • matematiska likheter så som 3 multiplicerat med 4 = 24/2
 • enkla ekvationer inom alla räknesätt
 • enkla mönster och talföljder

Geometri:

 • grundläggande geometriska figurer och dess egenskaper så som kvadrat, rektangel, cirkel, triangel, kub, rätblock, klot och cylinder
 • beräkna omkrets på enkla geometriska figurer
 • vinklar, trubbig vinkel och spetsig vinkel, i förhållande till rät vinkel
 • symmetri i naturen och i bilder, hur det kan skapas
 • göra jämförelser, uppskattningar och mätning av olika storheter så som längd( mm, cm, dm, m, km och mil),  vikt ( g, hg och kilogram,) och volym (dl, l)
 • tidsuppfattning så som dygn, vecka, månad och år, datum, klockan analogt och till viss del digitalt

Sannolikhet och statisktik:

 • enkel sannolikhet med slumpmässiga och styrda utfall
 • hämta fakta ur enkla tabeller för att sedan konstruera egna diagram tex stolpdiagram.
 • att tolka fakta och dra slutsatser från enkla diagram och tabeller

Problemlösning:

 • problemlösning i vardagliga situationer
 • att få prova på olka sätt att lösa problem
 • arbeta med problemlösning med flera räknesätt

 

 

Hur gör du?

Under lektionerna i matematik kommer du att få möjlighet att:

 • delta i genomgångar och diskussioner
 •  få arbeta enskilt för att prova på, öva och utveckla din förtrogenhet i det du arbetar med
 • arbeta tillsammans med en kamrat och senare delta i diskussion i hela klassen för att lyfta fram dina och andras lösninga och resultat
 • spela olika slags spel

Detta kommer jag att bedöma

Det jag kommer att bedöma är din förmåga att:

 • använda dig av olika metoder att räkna med addition och subtraktion
 • lösa enkla problem genom att välja och att använda någon strategi som passar problemets karraktär
 • beskriva hur du löst en uppgift, problem, och att du då använder matematiska begrepp på ett huvudsakligen fungerade sätt
 • du har grundläggande kunskaper om naturliga tal inom talområdet 0-10 000 och att du kan beskriva olika tal och dela upp dem
 • använda dig av och välj olika matmatisktiska metoder för dels rutinuppgifter och dels för enklka beräkningar med ett tillfredsställande resultat
 • du har grundläggande kunskaper om enkla bråk, att du kan dela upp helheteri olika antal, jämföra och namnge delarna i enkla bråk
 • du använder och beskriver olika geometriska figurer, dess egenskaper , likheter och skillnader
 • hantera likheter och  likhetsteknet på ett fungerande sätt
 • göra enkla upppskattningar, mätningar och jämförelser med hjälp av vanliga måttenheter, klocka och tabeller
 • du kan föra och följa enkla matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt, samt diskutera resultatens rimlighet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: