Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi med fokus på Sverige

Skapad 2015-09-20 16:21 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Under terminen kommer vi att läsa om Sverige och vad som kännetecknar vårt land. Vi kommer läsa om de 25 landskapen där vi får se hur olika delar av Sverige kan se olika ut.
Grundskola 4 Geografi
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med:

Landskap, län och kommuner
Orter, berg, hav och vatten i Sverige
Naturen, att den ser olika ut i olika delar av Sverige
Naturtillgångar t.ex. skogen, vatten, jorden

Arbetssätt

 

Kurslitteratur
Faktatexter
Kartbok
Digitala hjälpmedel
Vi kommer att:
Läsa texter tillsammans och enskilt
Samtala och diskutera
Arbeta med frågor, enskilt eller i par
Göra egna faktahäfte
Jämföra
Se film

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång, både i det arbete du gör enskilt, i grupp och i gemensamma diskussioner och arbeten. Bedömningen kommer ske genom:


Observation av par- och gruppuppgifter
Diskussioner i klassrummet
Skriftliga och muntliga redovisningar
Prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: