Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2015-09-20 18:31 i Malsta skola Hudiksvall
Islam- ett arbetsområde i år 6
Grundskola 6 Religionskunskap
...

Innehåll

Islam

Under arbetsområdet islam ska vi lära oss om Muhammed och hans liv och lära, islams lära och viktiga begrepp som de fem grundpelarna, koranen, moské mm.

Vi kommer också att jämföra islam med judendom och kristendom. 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

.

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

4. Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer vi att lära oss om islam genom genomgångar, bilder, film och uppgifter. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov där du ska kunna visa att du känner till följande:

 • känna till vem som grundade islam
 • kunna berätta något om Muhammed och hans tid
 • kunna berätta kortfattat om de fem grundpelarna inom islam
 • kunna förklara följande ord: moské, koranen, Allah, muslim
 • kunna känna till några likheter och skillnader mellan kristendom, judendom och islam
 • känna till något om kvinnans roll inom islam

5. Bedömning

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov. Då ska du visa att du känner till de punkter som står under arbetssätt.

6. Kunskapskrav

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: