👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 2

Skapad 2015-09-20 19:23 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Idrott årskurs 2
Grundskola 2 Idrott och hälsa
I idrott och hälsa kommer eleverna få möjlighet att utveckla sin allsidiga rörelseförmåga och sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Under årskurs 2 kommer du att få prova på olika lekar/rörelser både utomhus och inomhus. Du kommer att få delta i Klitterbadets simundervisning (1 tillfälle/vecka i 10 veckor).

Mål

Under Skolans uppdrag, kapitel 1: ¨Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper¨.

3.4 Idrott och hälsa "Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället".

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Du kommer att få träna dig på : - gå, hoppa, springa, balansera, åla, rulla, krypa, klättra m.m., simträning (10 tillfällen). Enkla dansrörelser, takt och rytm.  - Vara ombytt och duscha - leka och att följa lekens regler 

Undervisning och arbetsformer

 Efter höstlovet kommer vi ha simskola på Klitterbadet. 

Vi kommer att

 • Använda oss av redskapsbanor för att träna på motoriken, springa, hoppa, klättra, åla och krypa m.m.
 • Prova på olika lekar, spel och dess regler såväl inomhus och utomhus.
 • Bollövningar, bli vän med bollen.
 • Röris
 • Simning och vattenvana
 • Rörelse till musik
 • Orientera och lära oss några karttecken
 • Friidrotta.
 • Lära oss om allemansrätten

 

 

Detta vill eleverna göra på idrotten:

 

 

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att delta i olika idrottsaktivitete
 • Din grovmotoriska förmåga
 • Ditt deltagande i Klitterbadets simundervisning
 • Känna till några av allemansrättens grunder

Hur ska det bedömas?

Vi lärare kommer att observera dig på lektionerna. Om du vill visa en färdighet på rasten går det också bra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3