👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - blyerts

Skapad 2015-09-20 20:46 i Fårboskolan Oskarshamn
Olika blyertstekniker. Vi kommer att arbeta med olika blyertsarbeten.
Grundskola 4 – 5 Bild
Vi kommer att under ett antal lektioner arbeta med att få öva upp förmågan att teckna med blyerts.

Innehåll

Ht 2017 ca 4 veckor

Vi kommer att under ett antal veckor lära oss skillnaden mellan olika hårdheter av blyerts och hur det ser ut vid olika teckningar.

Vi kommer att göra olika streck och skuggningar, ringar och andra mönster för att lära oss använda blyerts vid olika sammanhang.

Vi avslutar arbetet med att rita ett klot.

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att utveckla förmågan att träna olika tekniker för att kunna färdigställa bildföremål.

Arbetssätt/Förmågor

Bedömning

Bedömning kommer att ske kontinuerligt efter varje lektion och slutligen i teckningen med skuggor i klotbild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Teckning

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Framställa bilder
Eleven kan göra blyertsteckningar av former och avbildande av föremål med ett ENKELT bildspråk och DELVIS genomarbetade uttrycksformer.
Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker för blyertsteckning på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt för att skapa olika uttryck, tex. tredimensionell form
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven olika bildelement (linjer, ytor och skuggning) på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen BIDRAR ELEVEN TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA handlingsalternativ som leder framåt.
Resonemang & kopplingar
Eleven kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder.

Bl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Bild åk 4-6, år 5 vt

Kommunicera med bilder på en årskursanpassad nivå
Du har ett budskap som inte framgår för betraktaren
Du har en tanke med budskapet som delvis framgår för betraktaren
Du har en tanke med bildspråket som gör att budskapet framgår för betraktaren
Du har en tanke med bildspråket som tydligt framgår för betraktaren
Skapa bilder på årskursanpassad nivå
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder
Du kombinerar former, färger och linjer på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kombinerar former, färger och linjer på ett relativt väl fungerande sätt
Du kombinerar former, färger och linjer på ett väl fungerande sätt
Använda material, tekniker och verktyg på årskursanpassad nivå
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt.
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå
Du utför arbetet utifrån en given idé.
Du inspireras av andras idéer och kan utifrån dem utföra ditt arbete.
Du har delvis egna idéer som du använder för att utföra ditt arbete.
Du har egna idéer som du använder för att utföra ditt arbete.
Presentera bilder på en årskursanpassad nivå
Du presenterar dina bilder utan anpassning till uppgiften
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till uppgiften
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till uppgiften
Du presenterar dina bilder med god anpassning till uppgiften
Resonera om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer på en årskursanpassad nivå
Du beskriver bilder
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andras verk
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andras verk
Du för utvecklade och väl underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andas verk

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.