👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisklubben - läsfixarna

Skapad 2015-09-21 10:09 i Ängås förskola Orust kommun
Junibacken och Katthults 5 årsgrupp.
Förskola
Vi har i vår 5-årsgrupp valt att arbeta med modellen "Läsfixarna". Genom Läsfxarna bemöter man texter och böcker ur olika perspektiv. Innehållet anpassas efter barngruppens intressen och behov genom valet av de texter och böcker man väljer att bemöta.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

 

Gruppen består av barn med starka viljor och känslor. Därför ser vi ett behov av att belysa och skapa samtal kring känslor och socialt samspel med barnen. Flera barn är väldigt aktiva och har speciella behov och vi tror därför att en "Läsfixarstund" kan vara ett bra sätt för dem att varva ner på och samtidigt samtala och reflektera tillsammans i en mindre grupp.

Syftet med 5-årsgruppen är att få ihop gruppen, samtala kring kompisrelationer samt öva på läsförståelsen/hörförståelsen som blir skolförberedande. Genom läsfixarfigurerna kan vi bemöta en text/bok ur olika perspektiv på ett lekfullt sätt. Läsfixarfigurerna har olika egenskaper och olika sätt att bemöta en text/bok på och genom det så hjälper de oss att öppna för samtal och diskussioner kring texter/böcker. Vi anpassar innehållet beroende på gruppens behov och intressen genom de bokval vi gör. 

 

 

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

 

Läsfixarna

 

Som en del av barnens utveckling kommer 5 åringarna att ta del av ”Läsfixarna”. Genom Läsfixarna bemöter man texter och böcker ur olika perspektiv. Innehållet anpassas efter barngruppens intresse och behov.

 

Barngruppen består av 12 barn,  vi kommer att dela upp barnen i två grupper så att alla barnen skall få komma till tals och bli sedda på det sättet som är viktigt för deras utvecklingen.

 

Barnen kommer efter hand att få vara med att bestämma vilken böcker vi kommer att läsa och diskutera under höstterminen.

 

Syftet med 5- årsgruppen är att få ihop gruppkänslan, lära sig att respektera och blir respektera av sina kompisar och förberedda sig för förskoleklass.

 

Läsfixarfigurerna som har olika karaktärer och olika sätt att bemöta en text/bok och genom figurerna så hjälper de oss att öppna upp för samtal och diskussioner kring texter/böcker.

 

Vi kommer att träffas en gång i veckan, ca 20-30 min. vid varje tillfälle.

 

Vi kommer att introducera varje docka (4 st.) och dess egenskaper, sedan börjar vi med en docka i taget. I första hand har vi pedagoger tagit fram boken/böckerna som vi läser då tanken är att det ska kopplas till vårt tema/projekt. När vi ser att barnen förstår principen med Läsfixarna så kan barnen få komma med tankar och idéer till andra böcker.

 

Vi kommer att dokumentera med att använda oss av picollage I-paden som vi sedan kommer att skriva ut och dokumentera i vår egen bok som barnen skall göra. I boken kommer barnen att kunde se sitt eget lärande och utveckling.  

Frågor som vi tar med oss är:

  • - Vad tyckte ni om boken?
  • - Vad hände i boken? 
  • - Ev. andra funderingar kring boken.

 

 

 

Barnen ska få möjlighet att på ett utmanande sätt utveckla sin förmåga att:

  • urskilja, utforska
  • vare delaktig i sin lärprocess och dokumentation
  • ställa frågor och hypoteser tillsammans i gruppen

 

UTVÄRDERING - hur gick det?

Beskriv hur ni tänker utvärdera mot målen i den pedagogiska planeringen.

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet

Koppla detta till målen ni satte upp och utvärdera utifrån dem.

Verktyg som går att använda är

  • dokumentation,
  • observation,
  • reflektionssamtal med barnen,
  • pedagogisk dokumentation m.m

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

 

 

UTVECKLING

Hur går vi vidare?