Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme v35-39 Energi och energikällor

Skapad 2015-09-21 11:24 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här kan du se vilka mål som du arbetar mot under avsnittet och vad som förväntas av dig.
Grundskola 9 Fysik
Vi människor är helt beroende av energi för att leva. Även vårt samhället och våra industrier är beroende av energi, framförallt elektrisk energi. Ett stort problem är hur vi ska få fram tillräckligt med elektricitet och en viktig fråga är hur vi ska nå framsteg för en hållbar utveckling.

Vilka energikällor har vi idag och hur ser framtidens energikällor ut? Hur fungerar en energikälla? Vilka för- och nackdelar finns det med olika energikällor?

Vi måste alla vara beredda på att delta i beslut om energi i en nära framtid.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisning i fysik är att ge eleven möjlighet att:

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande centrala innehåll:

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Arbetssätt

Genomgångar kring energi och energikällor

Grupparbete kring energikällor

Diskussionsövningar

Laboration

Film

Mer material finns på Showbie

 

 

 

 

 

Du har nått kunskapskraven när du visar att du:

 

 • förklarar och använder begrepp som tillhör området på ett korrekt vis: energiprincipen, energiform, elektrisk effekt och energikvalitét, förnybar energikälla och icke förnybar energikälla
 • har förståelse för energins flöde från solen genom naturen och samhället
 • vet hur el framställs och distribueras till våra hushåll
 • tar ställning och kan föra en diskussion och argumentera kring fördelar och nackdelar med olika energikällor. Bemöter andras argument.
 • reflekterar och resonerar kring din och samhällets energiförbrukning  
 • söka information och värdera källorna
 • kan genomföra och dokumentera en systematisk undersökning

Bedömning

Bedömningen kommer ske formativt under arbetsområdets gång, vid diskussioner, grupparbeten och laborationer, samt genom ett prov v. 39

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: